Aikuis Rahasto

Sorin Sirkus Ry
Rustetaan päättyneellä tilikaudella rahasto. Sirkuksen varainhankintaan kuuluva Tuolianti jatkui myös tänä vuonna sirkuksen oman markkinoinnin osal- … Nouda Doc

LAKISÄÄTEISEN TOIMEENTULOTURVAN MUUTOKSENHAKUJÄRJESTELMÄ
rahasto, Kela Yksityisen sektorin työ-eläkkeet, perhe-eläkkeet, luopumis-eläkkeet, Aikuis-koulutustuki tapaturma Sotilasvamma Maatalous-yrittäjien tapaturma = valituslupa … Lue Content

Kangasalan Seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 KUTSU Kangasalan …
Rahasto muodostuu entisen kukkasrahaston varoista, kappeliseurakunnan adressien myyntituloista Aikuis– ja vapaaehtoistyö tarvitsevat myös sopivia toimitiloja. Kirkonkulmasta … Nouda Here

Työpolku@sanomat
Lutuskuntayhtymä, Savon aikuis-opisto, Kuopio. Hankkeen toteutus-aika on 23.2.2004 – 31.12.2006. ESR on ainoa EU-rahasto, jonka pääasiallisena kohteena on yksilö. Toimintaa ohjaavana periaatteena … Get sisältö tänne

Terveys- Ja Sosiaalialan Yrittäjät – TESO Ry
Vääristävistä tuista, joita rahasto jakaa eritysasumisen rakentamiseen. Vetovastuu ko. hankkeesta on Tampereen Aikuis-koulutuskeskuksella . Muut hankkeessa olevat kehittäjäorganisaatiot ovat … Hae Tämä asiakirja

YLEISPERUSTELUT
Rahasto myöntää etuuksia ammatillisen koulutuksen ajalta. 2§.Etuudet. Pykälässä luetellaan koulutus-rahaston toimeenpantavat etuudet. Aikuis … Paluu Doc

Raskaudenaikaista Tupakointia Pitää Aktiivisesti Vähentää
Suomen Lääkärilehti 11/2008 vsk 63 1 lääketieteellinen pääkirjoitus P assiivisen tupakoinnin haitat ovat olleet esillä aikuis-ten näkökulmista (1). … Get sisältö tänne

Hallituksen Esitys Eduskunnalle Laiksi Työttömyys- Tamisesta …
Rahasto vas-taa työttömyysturvaetuuksien ja eräiden mui-den etuuksien rahoituksesta siltä osin kuin ne myysvakuutusmaksuilla rahoitetaan aikuis-koulutustuen ansio-osat. Koulutusrahasto … Käytä Docia

1. Laki Koulutusrahastosta On Vahvistettu 2. Vuorotteluvapaalaki On …
Rahasto myöntää etuutena ammattitutkin- tostipendej ä ja aikuiskouiutustukea. Aikuis– koulutustuesta säädetään aikuiskoulutustuesta … Käytä Docia

Tags: ,

{ Comments are closed! }