Aikuiskoulutustuki Rahasto

Koulutusrahasto – Wikipedia
Koulutusrahasto on työmarkkinakeskusjärjestöjen (EK, STTK, SAK, AKAVA, Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Valtion työmarkkinalaitos) hallinnoima rahasto. Koulutusrahasto myöntää kahta etuutta aikuisopiskelijoille: opintovapaan aikaisen ansionmenetyksen korvaamiseen on aikuiskoulutustuki ja … Lue artikkeli

Koulutusrahasto | Toimintakertomus 2005 2005
Hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on myön-tää ja maksaa aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) mukainen aikuiskoulutustuki sekä tukea työelämän tutkintojärjestelmän … Saa Dokumentti

Kansaneläke-, Sairausvakuutus- Ja Muun Sosiaaliturvan Rahastot
Muun sosiaaliturvan rahasto Muun sosiaaliturvan rahastosta maksetaan muut Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemat etuudet, Aikuiskoulutustuki (ka, €/kk) 878 894 906 940 970 Vuorottelukorvaus (ka, €/pv) 40,9 42,0 43,2 44,4 45,9 … Get sisältö tänne

Kansaneläke-, Sairausvakuutus- Ja Muun Sosiaaliturvan Rahastot
Muun sosiaaliturvan rahasto Muun sosiaaliturvan rahastosta maksetaan aikaisemmin sairausvakuutusrahastosta maksetut muut Aikuiskoulutustuki (ka, €/kk) 878 894 906 940 970 Vuorottelukorvaus (ka, €/pv) 40,9 42,0 43,2 44,9 46,4 … Nouda Doc

7. Opintososiaaliset Palvelut
Aikuiskoulutustuki Kelan aikuisopintotuen korvaa koulutusrahaston myöntämä aikuiskoulutustuki. Oulun yliopiston apteekin rahasto jakaa vuosittain jatkokoulutusapurahoja. … Nouda Doc

KOULUTUSRAHASTO TOIMINTAKERTOMUS 2006
Linnoima rahasto, jonka tehtävänä on myöntää ja maksaa aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) mukainen aikuiskoulutustuki sekä tukea työelämän tutkintojärjestelmän kehittä- … Pääsy Dokumentoi

YLEISPERUSTELUT
Aikuiskoulutustuki Koulutus- ja erorahasto on myöntänyt ai-kuiskoulutustukea elokuusta 2001 alkaen Rahasto maksoi aikuis-koulutustukea noin 4,6 miljoonaa euroa vuonna 2001. … Lue asiakirja

Koulutusrahaston Ajankohtaisia Asioita
2 Koulutusrahasto lyhyesti • Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto • Tukee omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta • Etuudet aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi • Toimintaa rahoittaa Työttömyysvakuutusrahasto ja valtio • Rahaston palveluksessa 19 henkilöä • Vuonna … Hae sisältö

Tags: ,

{ Comments are closed! }