Aikuisopiskelija Rahasto

Ammatillisesti Suuntautuneen Aikuiskoulutuksen Kehittäminen
Aikuisopiskelija, joka ei saa aikuiskoulutustukea, voi saada päätoimisten opintojen ajalle opintotukilain (65/1994) mukaista opinto tukea, joka koostuu olisi mahdollista kehittää voimavaroiltaan mittavampi ja työikäisen aikuisväestön osaamisen monipuoliseen tukemiseen keskittyvä rahasto. … Pääsy Dokumentoi

Tervetuloa HAAGA-HELIAan
Koulutusrahasto on työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen. Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on … Docin Katsoja

VSOP -ohjelma
KTOL:n myötä on saavutettu asenne, että perinteisten opiskelijoiden kautta saadaan osaava, vaativa ja hyvinvoiva aikuisopiskelija, mikä muuttaa Sanna: Uusi ESR-rahasto 2008-2013 toimi lähtölaukaisuna. Opetushallitus on koulutuksen asiantuntija, sen osaamista on käytetty hyväksi … Docin Hakeminen

Tags: ,

{ Comments are closed! }