Akseli Rahasto

PUHEENJOHTAJAN KYNÄSTÄ Sukukokoontuminen Espoossa Hanasaaren …
Rahasto asettaa vuoden 2008 apurahojen jaossa etusijalle hankkeet, jotka liittyvät vuoden 1809 syntynyt Arvo Akseli, joka käytti ni meä Akseli, lähti Amerikkaan vuonna … Hae Here

Akseli Virtanen BIOPOLIITTISEN TALOUDEN KRITIIKKI
Akseli Virtanen * Tutkimustani ovat tukeneet Gramis, Helsingin kauppakor-keakoulu, Jenny ja Antti Wihurin Rahasto, Kööpenhaminan kauppakorkeakoulu, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö ja … Saa Dokumentti

Hjalmar Karlström – Wikipedia
Hjalmar Karlström (s. 1872 , Naantali – k. 1942) oli liikemies ja lahjoittaja. Karlström syntyi Naantalissa Karvetin tilalla . Hänen isänsä oli Karvetin tilan omistaja Robert Leander Karlström. Suku polveutuu Lemun Kallelan suvusta eli samasta suvusta, johon esimerkiksi Akseli Gallen … Lue artikkeli

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,1 MILJOONAA EUROA
Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto jakoi 14. Sibelius-palkinnon Nukketeatteriyhdistys Akseli Klonk ry 10.000 kesäteatteritoiminnan edistämiseksi hankitun junateatterivaunun kunnostamiseen … Nouda Doc

KARJALAISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖ 31.8.2009 Kokouksessa …
Saikkonen Akseli, Tohmajärvi, 500 € viestinnän opiskeluun P-K:n AMK:ssa, Joensuussa, 2. vsk Sanni ja Pekka Mensosen rahasto Pehkonen Seppo, Outokumpu, 500 € rakennustekniikan opiskeluun P-K:n ammattiopistossa, 2. vsk … Paluu Dokumentoi

Direktiivin Vaikutukset Valvottavien Toimintaan Keskustelu-
Authority Riskin ja tuoton kuvaaja ■ Mittari kuvaa rahasto-osuuden arvon heilahtelua menneisyydessä, se ei kuvaa pääoman menettämisen riskiä historiaa – Tolpat vain täysiltä kalenterivuosilta (jos ei täyttä, maininta) – Asteikko lineaarinen – Selvä skaalaus – Vaaka-akseli 0 % … Hae Here

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,7 …
Rahasto sai yhteensä 3.987 apurahahakemusta haetun summan ollessa 70 miljoonaa euroa. Teatteriohjaaja Akseli Aittomäki 10.000 esityssarjan toteuttamiseen fyysisen teatterin ja yhteiskuntafilosofian mahdollisista … Nouda Here

UCITS IV -direktiivin Vaikutukset Valvottavien Toimintaan
– Vaaka-akseli 0 % – Joka vuodelle tuottoprosentti – Yhden desimaalin pyöristys sallittu – Mistä saa muita tietoa (rahasto-osuuksien noteeraukset) – Kerrottava, että rahaston kotimaa voi vaikuttaa osuudenomistajan … Saa Doc

2008 Kolme Lenkkiä
Akseli-loosi 10 vuotta .. 23 Samaria rahasto hyvällä asialla .. 23 … Hae sisältö

Minna Canth – Wikipedia
Akseli Gallen-Kallela; Heikki Meriläinen; Aino Sibelius; Jean Sibelius; Venny Soldan-Brofeldt; K. A. Tavaststjerna; ja Kuopion naisintelligenssi eli Canth + … Lue artikkeli

Puolan Uhkavaatimus Liettualle 1938 – Wikipedia
Uhkavaatimuksen hyväksymisen jälkeen jouduttiin lakkauttamaan Vilnan vapautuksen järjestö ja Vilna-rahasto, sekä Mūsu Vilinus eli "Meidän Vilna Aiemmin kielletyt poliittiset puolueet ja populistit aloittivat toimintansa uudelleen Ašis eli Akseli-nimisenä liittoumana. Euroopassa Puolan … Lue artikkeli

Tags: ,

{ Comments are closed! }