Alfred Berg Rahastot

Kuvia Alfred Berg Rahastot

ODiN Sijoitusrahastot – Osakerahastot
Ja 01.06.1990-30.12.1993 Alfred Berg Nordic Index. 2) Vertailuindeksinä on 03.06. 1996 alkaen OMX Helsinki Cap GI. Rahastot ovat itsenäisiä juridisia yksiköitä, joiden toimintaa sääte- … Lue lisää

Rahastokehitys (%) 31.03.2009 Asti
Skandia Alfred Berg Ryssland Skandia Baring Eastern European Skandia BlackRock GF Emerging Europe Ensimmäiseen viidennekseen (pienin volatiliteetti) kuuluvat rahastot ovat saaneet riskiluokaksi 1, toiseen … Dokumentoi Katsoja

Alfred Berg Rahastot Kuvat

RR 9904S
Alfred Berg Small Cap J. Vainio Suomi 2,5 0,7 105 11/98 30 000 mk 233,87 [B]/100 os. 2 [A] 1% 1% 1,60 Alfred Berg Switzerland E. Svensson Lux. 6,2 – – 12/89 30 000 mk 392,62 CHF – 1% 500 mk 1,40 Carlson Rahastot, edustaja Fides Asset Management (09) 228 5060 … Asiakirjan haku

Kuvia Alfred Berg Rahastot

ODiN Sijoitusrahastot – Osakerahastot
Ja 01.06.1990-30.12.1993 Alfred Berg Nordic Index. 2) Vertailuindeksinä on 03.06. 1996 alkaen OMX Helsinki Cap GI. Rahastot ovat itsenäisiä juridisia yksiköitä, joiden toimintaa sääte- … Lue lisää

Alfred Berg Rahastot Kuvat

VAASAN YLIOPISTO
Rahastot ovat kolmetoista 31.12.2005 rahastopääomaltaan suurinta Suomeen sijoittavaa osakerahastoa pois lukien yhdeksänneksi suurin Nordea Pro vuosi RahastoPO MEUR Merkintä- palkkio %/ min. EUR Hallinn. & säilytys- palkkio % Lunastus- palkkio % / min. EUR Minimi- sijoitus EUR Alfred Berg … Tarkastella asiakirjaa

Alfred Berg Rahastot Kuvat

2931/02.05.05/2011
Capital (Sampo Pankki Oyj), Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy sekä SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy. 31.3.2011 käytetyt rahastot omaisuuslajeittain sekä niiden rekisteröintimaa … Paluu Doc

Alfred Berg Rahastot Kuvat

Informer
Seuraavat rahastot ovat saatavilla Markets & Managers -kategoriassamme. 5 suurinta sijoitusta (30.9.2001) UPM-Kymmene 9,9% Nokia 9,9% Stora Enso 9,9% Sonera 5,5% Tietoenator 4,9% Alfred Berg Finland 36,3% … Hae Tämä asiakirja

Kuvia Alfred Berg Rahastot

Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3
Alfred Berg rahastot . 176,608 : 0,9 % . 50 suurinta yhteensä : 15,062,001 . 76,7 % : Hallintarekisteröidyt yhteensä . 2,470,204 : 12,6 % . Muut omistajat : 2,114,078 … Nouda Doc

Tilinpäätöstiedote 2011 Lemminkäinen Oyj – 9.2.2012 Toimitusjohtaja …
Alfred Berg rahastot. 189 415. 0,9 %. 50 suurinta yhteensä. 14,862,857. 75,7 %. Hallintarekisteröidyt yhteensä. 2,667,829. 13,6 %. Muut omistajat. 2,114,078. 10,8 % … Näytä Doc

Tags: , ,

{ Comments are closed! }