Ammattikasvatuksen Rahasto

RAHOITTAJIA JA RAHASTOJA
Myöntää avustuksia muun muassa yleisen kansalaiskunnon ja sosiaalisen vastuuntunnon kohottamiseksi, lasten ja nuorison huollon ja ammattikasvatuksen Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakaa apurahoja suomalaisen henkisen ja taloudellisen viljelyn edistämiseen. … Dokumentoi Katsoja

Acta.uta.fi
OKKA-säätiö ja Tampereen Yliopiston Tukisäätiön ammattikasvatuksen rahasto ovat tukeneet työtäni tärkeällä tavalla. Kiitän saamistani avustuksista. … Saa Dokumentti

Naisyrittäjyys
Opiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksesta. Työryhmä on kokoontunut seitsemänkertaa. Rahasto olisi tarkoitettu henkilökohtaisia palveluja ja kunnille hyvinvointipalveluja tuottaville … Hakea sisältöä

Www.taukokangas.fi
Raportin on laatinut tutkija Kaisa Hyrsky yhteistyössä Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen kanssa. Rahasto olisi tarkoitettu henkilökohtaisia palveluja ja kunnille hyvinvointipalveluja tuottaville innovatiivisille ja kasvuhakuisille … Pääsy Dokumentoi

A Phenomenographic Study – UNIVERSITY OF TAMPERE ACADEMIC DISSERTATION …
(Ammattikasvatuksen rahasto). Finally, my family, in a broad sense, deserves special thanks for their patience and support, without which this dissertation could not have been completed. … Dokumentoi Katsoja

Tags: ,

{ Comments are closed! }