Ammattitutkinto Rahasto

YLEISPERUSTELUT
Rahana ja valtionkonttorista ammattitutkinto-rahana maksettavaa etuutta. dotetaan säädettäväksi, että rahasto myöntäisi stipendejä työelämässä tarpeellisen koulutuk- … Get sisältö tänne

C U R R I C U L U M V I T A E I M M O N E N RISTO ELJAS S. 1948 …
1987 Taontatyön ylempi ammattitutkinto, Mestaritutkinto Itseoppinut kuvanveistäjä 2004 Suomen Kulttuurirahasto, Lapin rahasto, erityisapuraha, ensisijaisesti kuvataiteilijalle 1-v. … Docin Hakeminen

Kulttuuri 3/2008
25.9.2008 Sihteerin ammattitutkinto / autosihteerit, kesto n. 14 kk 28.10.2008 Tehoa yhteisöviestintään, kesto n. 3 kk Rahasto tukee myös laajem-pia hankkeita. Apurahoja jaetaan vuo-sittain keskusrahaston ja 17 maakun- … Hae Tämä asiakirja

Finanssi Ja Talousasiantuntijan Koulutusohjelma, Helsinki
Back-office toimihenkilönä, rahasto– tai analyysiassistenttina ja edetä vaativimpiin asiantuntijatehtäviin Mikäli hakija hakee koulutodistuksella, jota ei voi pisteyttää (ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai … Katsele Täyttä Lähdettä

PERUSTELUT
Lain 4 §:ssä säädetään, että ammattitutkinto-stipendiä koskevassa asiassa on annettava veltamiseen, rahasto voi asianosaisen suos-tumuksella poistaa virheellisen päätöksensä … Nouda Doc

TAT-ryhmä
Yrityskylän toimintaa tukevat lisäksi Savon Yrittäjät, Pohjois-Karjalan Yrittäjät, Savonia-ammattikorkeakoulu, Metsämiesten Säätiö sekä Hilja ja Alpo Savolaisen rahasto. ”Se, että Suomessa on esimerkiksi työttömänä 33 000 alle 30-vuotiasta, joilla on jo ammattitutkinto, kertoo … Näkymä Dokumentoi

Susanna Autio
ammattitutkinto, pääaineena kuvanveisto . 2000 . Adulta, Taidemetalli ja markkinointi Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto. 1999. Pekka Halosen akatemia. 1999 … Tarkastella asiakirjaa

MIKKELIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 Yhteinen Kirkkoneuvosto …
Samalla siirretään myös kuolinpesän rahasto-omistukset seurakun- Viran kelpoisuusvaatimuksena on suntion ammattitutkinto tai vastaava tutkinto ja työ- … Hae Täysi Lähde

Kaupunginhallitus Aika 21.02.2011 Klo 14:00 – 14:30
Rahasto toimii edelleen ja sitä on kartutettu. Rahaston tarkoituksena on jakaa apurahoja nuorille hen- luksessa olevalta nuohoojalta vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto. Ulkomailla nuohoojan pätevyyden saaneen nuohoojan tunnus- … Nouda Doc

Ansioluettelo / Referenssit Jorma Lampela
Yrittäjän ammattitutkinto, Kankaanpään opisto (2004) – Animaatioalan koulutus Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto (2008) – Rytmikorjaamon Seinämaalausten tekemiseen. … Asiakirjan haku

Www.koulutusrahasto
2 3 Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) suorittaneelle … Käytä Docia

Tags: ,

{ Comments are closed! }