Anna Vuorion Rahasto

TURUN YLIOPISTON OPISKELIJOILLE JA TIETEENHARJOITTAJILLE TARKOITETUT …
58.Maija ja J.V. Vuorion rahasto (9 260 €) Rahastosta jaetaan vuosittain yksi tai useampi sti- Erkki ja Anna-Liisa Hurmeen rahasto (2 520 €) Rahaston tuotosta myöntää lääketieteellinen tiede- … Hae Tämä asiakirja

APURAHAHAKEMUS
Oulun yliopiston Apteekin rahasto Oulun yliopiston jatkokoulutusapurahat Tutkijastipendit ulkomaille Tyyni Tanin rahasto Lehtori Anna Vuorion rahasto … Hae Here

7. Opintososiaaliset Palvelut
Oulangan rahasto; hakuaika helmi–maaliskuussa Koillismaan biologiseen tutkimukseen. Apurahat julistaa haettavaksi Oulangan bio-loginen asema. Lisätietoja antaa asemanjohtaja, puh. 851 5212. Lehtori Anna Vuorion rahasto; hakuaika elo–syyskuussa … Dokumentoi Katsoja

LASTEN LUOVA SCIENTIAE RERUM NATURALIUM KIRJOITTAMINEN
Kiitän seuraavia apurahan myöntäjiä: Lehtori Anna Vuorion rahasto, Tyyni Tanin rahasto, Alma ja K.A. Snellman säätiö, sekä Oulun läänin taidetoimikunta. … Käytä Docia

TURUN YLIOPISTON HALLINNOIMAT APURAHAT JA STIPENDIT 2012
Anna Paaso 1 500 e Roda Seseogullari Dirihan 1 500 e Mirella Tuominen 1 110 e Maija ja J.V. Vuorion rahasto 11 450 e Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön opiskelijoille … Paluu Doc

Tags: , ,

{ Comments are closed! }