Apuraha Rahastot

Apuraha Rahastot Kuvat

Helsingin Yliopiston rahastot Ja Lahjoittajat 2005–2006, Helsingfors …
apuraha ei ole koskaan pelkkää rahaa, tunnustuksessa on vä-hintään toinen puoli hyvää mieltä. Rahastot ovat koko olemassaolonsa ajan heijastaneet sitä yh-teiskuntaa ja aikaa jossa ne ovat syntyneet. … Pääsy Dokumentoi

T URUN Y LIOPISTOSÄÄTIÖN€KEVÄÄN€2010€APU­€JA€MÄÄRÄRAHAT
Haetaan.€Anomus€voi€olla€vapaamuotoinen,€mutta€soveltuvin€osin€kannattaa€käyttää€A1€lomaketta,€jolloin€kohtaan€A.€Rahastot merkitään€”Nuoren€tutkijan€apuraha”.€Mukaan€on€aina€liitettävä€lomake€A2. … Hae Tämä asiakirja

Apuraha Rahastot Kuvat

Nimi Tarkoitus Apuraha Kotipaikka Rahasto
Lappalainen Hilkka Kuvarunoteos: Valon ja varjon maat 500 Mikkeli Etelä Savon rahastot Puustinen Petter Kuvataidenäyttelyn järjestäminen 500 Mikkeli Etelä Savon rahastot Juhola Jatta Pro gradu: Luova työ ja taiteilija Etelä-Savossa 1000 Mikkeli Etelä SavonEino Liikasen apuraha … Saa Doc

Kuvia Apuraha Rahastot

TURUN YLIOPISTON OPISKELIJOILLE JA TIETEENHARJOITTAJILLE TARKOITETUT …
Jaossa ovat ne rahastot, joiden yhteydessä on ilmoitettu jaettavan erän suuruus. Rahastosta jaetaan yksi tai useampi apuraha yli-opiston kirjoissa olevalle ansioituneelle, varattomalle … Pääsyn Sisältö

Apuraha Rahastot

Pohjoismaiset rahastot
Ruotsissa, jolloin apuraha on suuruudeltaan 850 euroa/viikko. • Rahasto myönnä tukea: Microsoft Word – Pohjoismaiset rahastot.doc Author: janina.mackiewicz Created Date … Sisältö Retrieval

Apuraha Rahastot Kuvat

Nimi Tarkoitus Apuraha Kotipaikka
Apuraha : Kotipaikka . Rahasto : Kalli Paula Tuulikki . Käsityöperinteen vaaliminen ja siirto nuoremmille harrastelijoille : 500 . Mikkeli : Etelä Savon rahastot … Hae Here

Apuraha Rahastot

Suomen Kööpenhaminan Instituutti, 7000€
Matka-apuraha tanskalaisen Valravn-yhtyeen kutsumiseksi Maailma kylässä -festivaaliin ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo, puh (09) 435 020, fax (09) 467 291, sähköposti: rahastot@hanaholmen.fi … Hae Täysi Lähde

Kuvia Apuraha Rahastot

Tutkimusrahoitus Mistä Ja Miten?
Keskeisiä rahoittajia tohtoriopintovaiheessa Rahastot ja säätiöt Kirkon tutkimuskeskus Suomen Akatemia apuraha ulkomailla työskentelyyn … Käytä Täyttä Lähdettä

Apuraha Rahastot Kuvat

TURUN YLIOPISTON OPISKELIJOILLE JA TIETEENHARJOITTAJILLE TARKOITETUT …
YLIOPISTOPALVELUT 20014 TURUN YLIOPISTO TURUN YLIOPISTON OPISKELIJOILLE JA TIETEENHARJOITTAJILLE TARKOITETUT APURAHAT JA STIPENDIT VUONNA 2011 Jaossa ovat ne rahastot, joiden yhteydessä on ilmoitettu jaettavan erän suuruus. … Saa Dokumentti

Kuvia Apuraha Rahastot

ˇ
Nen ja yhdistetyt rahastot). Merkittävin apuraha myönnettiin Sibelius-Akatemian tukisäätiöstä kansanmusiikin osaston jatko-opiskelija Arnold Chi- … Pääsyn Sisältö

Tags: ,

{ Comments are closed! }