Arvo Aution Rahasto

29
Olivat tietyn sisäpiirin hallitsemat Uuden Suomettaren säätiö sekä Uuden Päivän rahasto, jotka Arvo Salminen kuului sentään puheenjohtajakautenaan US-yhtiön johtokuntaan, Tuure Junnila oli Aho kutsui viime töinään Parikan tilalle Uuden Auran lyhytaikaisen päätoimittajan Matti Aution … Get sisältö tänne

PowerPoint Presentation
Rahasto. Projektin nimi. Ohjelma / osio. Tl. Viranomainen Tasa-arvo-osaamisen viennin käynnistäminen. KOULUTUSAVAIN OY AUTION PUUTYÖHALLIT OY. A545539. Patonkiautomaatin suunnittelu, laitteen ja toimintamallin kehittäminen … Käytä Docia

Vuoden 2012 Apurahat
Maili aution rahasto margaretha von Bahrin rahasto hilkka ja sten Carlssonin rahasto e. J. Vehmaksen rahasto arvo Vehviläisen rahasto erna ja ludvig Wennervirran rahasto … Saa Dokumentti

Sirkka Lampimäki – Wikipedia
Sirkka Lampimäen opintoja ovat tukeneet Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Valtion Säveltaidetoimikunta, Suomen Kulttuurirahasto, SKR:n Etelä-Pohjanmaan rahasto, Arvo Aution rahasto, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, Selim Eskelinin säätiö, Alfred Kordelinin säätiö, Pro Opera -yhdistys … Lue artikkeli

Kyp.osakk.fi
Valitsi yhtymähallitukseen uudeksi varajäseneksi edesmenneen Pekka Tolosen tilalle Kari Aution Pirjo, Kuivaniemi Nikula Kimmo, Oulu Saloranta Eero, Oulu Tuohimaa Sirkka, Oulu Bimberg Arvo kehittämisrahasto 55 766,23 112 000,00 -55 766,23 112 000,00 Kiinteistöjen kunnossapito-rahasto … Käytä Täyttä Lähdettä

Tags: , ,

{ Comments are closed! }