Arvo Rahastot

Arvo Rahastot Kuvat

Kansan Sivistysrahaston Apurahat 2011
Snabb Ritva Vapaaehtoistyön tiedonkäsittelylaitteiston hankintaan 1000 Espoo Uudenmaan rahastot Santonen Arvo Rafael Vuoden 1918 tapahtumista kertoviin näytelmiin 1500 Eura Toivo Lepistön rahasto … Näkymä Dokumentoi

Kuvia Arvo Rahastot

Tasapainoinen Varainhoito Tammikuu10
Salkun arvo tuotti tammikuussa 0,0 % vertailuindeksin laskettua 1,2 %. Erityisen hyvin sijoituksistamme tuottivat FIM Fenno ja FIM Nordic –rahastot, jotka ylsivät reiluun ylituottoon suhteessa vertailuindeksiinsä. … Saa Dokumentti

Metso (yritys) – Wikipedia
Markkina-arvo: 4,29 mrd. € (31.12.2011) Perustettu: 1999: Toimitusjohtaja: Matti Kähkönen: Kotipaikka OP-rahastot 1,1 %; Kuntien eläkevakuutus 1,0 %; Hallintarekisterissä oli 46,1 % osakkeista. … Lue artikkeli

kuvia Arvo Rahastot

Säästö- Ja Sijoitusvakuutusten Valintaopas 2008
Vakuutuksenottaja valitsee vakuutusyhtiön rahastovalikoimasta rahastot, joiden arvonkehitykseen hän haluaa säästönsä laskennallisesti sidottavan. Säästöpää-omalle tulee tuottoa tai säästöä menetetään sen mukaisesti kuin valittujen rahas-tojen arvo kehittyy varojen sitomishetkestä … Paluu Doc

Arvo Rahastot Kuvat

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA
Sijoitusrahasto Arvo Euro Value Sijoitusrahasto Arvo Euro Value Sijoitusrahasto Arvo Finland Value Sijoitusrahasto Arvo Finland Value voi tutustua osoitteessa www.sampopankki.fi /rahastot. 5.2. Pääsiäisen 2008 rahastokaupankäynti … Paluu Doc

Kuvia Arvo Rahastot

Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2011
Tilikauden 2011 osuuden arvo jaetaan voitto/tappio 31.12.2011 korkeintaan (euroa) (euroa) (euroa) Lyhyen koron rahastot Nordea Korko A 7 237 017,40 10,09769 33 643,57 … Pääsyn Sisältö

Arvo Rahastot Kuvat

Nordea-sijoitusrahastot Neljännesvuosikatsaus 30.9
Määrä, 1 000 kpl/ Kurssi, not.val./ Markkina-arvo, % rahaston Yhteensä, nimellisarvo, tuotto, %/ 1 000 EUR/ arvosta % 1 000 EUR kurssi arvonmuutos, 1 000 EUR Sijoitusrahasto-omistukset Vaihtoehtoiset rahastot … Hae sisältö

YIT – Wikipedia
Markkina-arvo: 2 333 milj. € (31.12.2010: Perustettu: 1912: Toimitusjohtaja: Juhani Pitkäkoski Nordea-rahastot 1,81 % Hallintarekisterissä oli 17,93 % osakkeista. YIT:n hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth … Lue artikkeli

kuvia Arvo Rahastot

Suhdannekatsaus 1/2011
Tapiola Varainhoito Oy:st ä ja osoitteesta www.tapiola.fi/rahastot. Rahastosijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eik ä rahaston historiallinen tuotto ole tae … Paluu Dokumentoi

Kuvia Arvo Rahastot

BlackRock Global Funds –rahastot
TBA:n ostamiseen sisältyy arvonalentumisen riski, sillä ostetun arvopaperin arvo saattaa pudota ennen arvopäivää. On olemassa myös se riski, että sopimuksen vastapuolet eivät pysty täyttämään sopimustensa ehtoja. Vaikka rahastot yleisesti ottaen tekevät TBA-ostositoumuksia … Käytä Täyttä Lähdettä

Arvo Rahastot

Seligson rahastot 2-2011
Rahastoihin sijoitetun varallisuuden arvo voi nousta tai laskea, eikä ole takeita siitä, että sijoitetun pääoman 22 SELIGSON & CO PASSIIVISET RAHASTOT EURO CORPORATE BOND 30.6.2011 ARVONKEHITYS (aloituspäivästä) … Hae Tämä asiakirja

Arvo Rahastot Kuvat

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12
Omaan sijoitustoiminnasta, kiinteistöistä ja arvo-papereista. Sijoitustoiminnan osalta vuosi 2011 oli ton rahastot ostaa sopimuksiin liittyvät purkuoike-udet pankilta. Muussa tapauksessa varaus tulou- … Sisältö Retrieval

Tags: ,

{ Comments are closed! }