Asunto Osakeyhtiön Rahastot

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN …
Muut rahastot sekä tilikauden ja edellisten tilikausien voitto ovat vapaata omaa pääomaa (AOYL 10:1 §:n 2 momentti). Lisäksi ennen tammikuun 1 päivää 1992 syntynyt vararahasto on esitettävä asuntoosakeyhtiön omassa pääomassa sen ehtoja vastaavalla tavalla (AOYL 10:1 §:n 3 momentti). … Näytä Doc

Johdanto …
8.3 Rahastot ja voittovarat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 8.7 Asuntoosakeyhtiön oma pääoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 … Lue asiakirja

RAHASTOINNIN VAIHTOEHDOT ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN …
00 0,00 Perusparannusrahasto 0,00 0,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 0,00 0,00 Muut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 0,00 0,00 Tilikauden voitto (tappio) 0,00 0,00 Tilinpäätöspvm Edellinen tilinpäätöspvm . TAULUKKO 2. Asuntoosakeyhtiön oma pääoma … Käyttämään tätä asiakirjaa

Nimi Tarkoitus Apuraha Kotipaikka
Asuntoosakeyhtiön remontit osakkaan näkökulmasta : 5000 . Helsinki : Keski-Suomen rahastot . Kotkan Ty:n Puhallinorkesteri : Puhallinorkesterin 110-vuotisjuhlallisuudet … Tarkastella asiakirjaa

TILINPÄÄTÖSMALLI 4.10.2009 Esimerkki: Pienen osakeyhtiön Tilinpäätös
Esimerkki: pienen osakeyhtiön tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: joka laaditaan ilman etusarakkeita (kuten tässä) tulee merkitä välisumma "Muut rahastot asunto-osakkeet vakuutena rahoituslaitoslainalle … Lue Content

Nimi Tarkoitus Apuraha Kotipaikka Rahasto
Suomen Kuluttajaliitto ry Asuntoosakeyhtiön remontit osakkaan näkökulmasta 5000 Helsinki Keski-Suomen rahastot Elämäntapayhdistys Eloset ry Teiniperheiden tukeminen Kontulassa 1000 Helsinki Lasten ja Nuorten Puolesta rah. … Docin Katsoja

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN …
Asuntoosakeyhtiön oma pääoma jaetaan sidottuun ja vapaaseen pääomaan. Nämä rahastot perustuvat joko yhtiöjärjestysmääräykseen tai yhtiökokouksen päätökseen. … Katsele Täyttä Lähdettä

Tags: , ,

{ Comments are closed! }