Bond Rahasto

SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy:n Rahastojen Rahastoesite 18.6
Erikoissijoitusrahasto on rahasto, joka voi poiketa sijoitusra-hastolain 11 luvun säännöksistä. SEB:n rahastoista "tavallisiin" sijoi-tusrahastoihin kuuluvat: SEB 20, SEB 50, SEB 80, SEB Corporate Bond ex Financials, SEB Ethical Forum, SEB Euro Bond, SEB European … Saa Dokumentti

Rahastokehitys (%) 29.07.2011 Asti
6 (7) Elokuu 2011 Kokonaistuotto Keskimääräinen vuosituotto KorKorahastot skandia aktia Likvida skandia Blackrock GF Global high Yield Bond skandia Euro obligaatiorahasto … Lue asiakirja

Alexandria Growth Manager Fund Yksinkertaistettu Rahastoesite
(UCITS-rahasto), jonka noteerausvaluutta on euro. Rahastossa on käytössä vain yksi osuussar- 28 %, JPMorgan Emu Government Bond Index 15 %, Euribor 3m Index 5 % ja ne … Dokumentoi Katsoja

Kuvia Bond Rahasto

Korkorahasto – Wikipedia
Junk bond) ovat korkean riskin korkorahastoja. Korrelaatio osakemarkkinoihin on korkea. Rahasto voi sijoittaa vain säännöissä määriteltyjen luottoluokitusten arvopapereihin. … Lue artikkeli

Elina Varovainen Sijoitusrahasto A1 30.04
JPM Global Government Bond 17,0 % INVESCO Euro Reserve 11,1 % Määräaikaistalletukset 7,7 % Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto. Rahaston avaintietoesite, rahastoesite sekä säännöt ovat saatavilla Elina … Saa Dokumentti

Muutoksia Rahastovalikoimassa 1/2008
Skandia Strategic Bond MultiManager- Skandia Investment Management 1.7.2011 Skandia Gartmore Japan Opportunities Skandia Henderson Japan Enhanced Equity … Hae Here

Alexandria Balanced Manager Fund Yksinkertaistettu Rahastoesite
(UCITS-rahasto), jonka noteerausvaluutta on euro. Rahastossa on käytössä vain yksi osuussar- JPMorgan Emu Government Bond Index 35 %, Euribor 3m Index 5 % ja ne ovat euroi- … Saa Doc

Rahastokehitys (%) 30.09.2011 Asti
1 (2) Lokakuu 2011 Kokonaistuotto Keskimääräinen vuosituotto KorKorahastot skandia aktia Likvida skandia Blackrock GF Global high Yield Bond skandia Euro obligaatiorahasto … Get sisältö tänne

Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Euro Government Bond Index
Bond Index Kesäkuu 2012 TUOTTOKEHITYS 6KK 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 29.12.2011 – 29.06.2012-1 % 0 % +1 % +2 % +3 % +4 % +5 % Rahasto Indeksi PERUSTIEDOT … Lue asiakirja

Sijoitusrahastoasiakkaiden Taloudellinen Kyvykkyys Ja Tulevat …
Korkeamman kyvyn omaava henkilökuin alemman kyvyn omaava henkilö(Bond & Fox 2001, 199). • Pitkän koron rahasto 12. Normaali sijoitusrahasto saa sijoittaa saman liikkeellelaskijan arvopapereihin enintään … Hae Here

Tuoksut James Bond Osaa
Kesä­- ekstra 6 8.6. 2010 n tiede.fi bongaa suven tuoksut James Bond osaa fysiikkansa Syöpäsäätiö – Cancerstiftelsen Teknillisten Tieteiden Akatemia Tieteellisten Seurain Valtuuskunta Jenny ja Antti Wihurin rahasto Asiakaspalvelu … Lue Content

Tags: ,

{ Comments are closed! }