You are currently browsing the archives for the Yleinen category


Rahaston Osingot

Atlantic Global Asset Management

Key Investor Document
Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa varansa … Hae Here

Sp-Rahastoyhtiö Oy Säästöpankkien Konttoreissa Sekä Sp …
Omaisuudenhoidon keinoin, minkä vuoksi rahaston sijoitukset eri toimialoille sekä sijoitusten maajakautuma ja duraatio voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksin jakaumasta. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan … Hae Täysi Lähde

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY – Finanssialan Keskusliitto – Etusivu
Tämä korostuu erityisesti silloin, kun erillä on olennaista vaikutusta rahaston arvoon. 3.2 Yhtiötapahtumat Pääsäännön mukaisesti yhtiötapahtumat (annit, osingot jne.) on huomioitava arvonlaskennassa suori- … Hae Tämä asiakirja

Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K Tyyli- Ja Teemaosakerahastot
Tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. Pohjoismaisten osakemarkkinoiden yleinen kehitys heijastuu rahaston arvoon. … Lue koko lähdekoodi

Profitor Espanja Resort-rahasto
Rahasto maksaa saamansa nettokassavirran (rahaston vuokratuotot vähennettyinä kohteisiin liittyvillä vuokraus- ja muilla kuluilla sekä rahoituksen ja rahaston kuluilla) vuosittain osinkoina rahaston osuuden omistajille. • Osingot maksetaan rahaston osuuden omistajille 2 kuukauden … Docin Hakeminen

Www.porssitieto.fi
osingot ja myyntivoitot verovapaasti, mutta osakkaille jaettuina nàmä rinnastetaan hänen muihin veron aiaisiin korkotuloihinsa. Rahaston osuustodiste tarjoaa mahdollisuuden päästä osalliseksi yhdeksàän eri … Tarkastella asiakirjaa

Rahastoesite 30.6.2009 AJ Rahastoyhtiö Oy
Rahastoesitettä täydentävät rahaston säännöt. Tutustu myös rahaston yksinkertaistettuun rahastoesitteeseen. sijoittaa uudelleen saamansa myyntivoitot, korot sekä osingot. Osuudenomistajien tuotto realisoituu osuuden myynnin yhteydessä. … Käytä Täyttä Lähdettä

DOHA-#198700-v1-Rahaston Tilinpäätös 2006
Rahaston varoja käytetään Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseen sekä rahastoon kerättävien Osingot 0,00 0,00 0,00 Liikelaitosten voiton tuloutukset 0,00 0,00 0,00 … Lue lisää

Pörssinoteerattu Rahasto – Wikipedia
Osingot uudelleensijoittavat EFT:t ovat kuitenkin nykyisin yleisempiä. Toisin kuin pörssiyhtiöiden osingoista, tuotto-osuuksista maksetaan mikäli rahaston sijoitukset noteerataan esimerkiksi Thaimaan bahteissa ja tarjolla on vastaavaa rahastoa sekä euroissa että dollareissa, rahaston … Lue artikkeli

Avaintietoesite Populus 17.10
Rahaston perusvaluutta on euro. Rahasto ei jaa tuottoa osuudenomistajille, vaan sijoitus-kohteista saatavat tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudel- … Hae Here

Aj Yksinkertaistettu Rahastoesite
Rahaston aloituspäivä 1.9.2005. AJ Rahastoyhtiö Oy Mikonkatu 8, 8.krs sijoittaa uudelleen saamansa myyntivoitot, korot sekä osingot. Osuudenomistajien tuotto realisoituu osuuden myynnin yhteydessä. … Asiakirjan haku

INVESCO Asian Equity Fund Fi
Rahaston osingonjakopäivä on 21. helmikuuta joka vuosi. Paitsi jos osuudenomistajat valitsevat toisin, A- ja A (STG) -osuuksien osalta kaikki osingot käytetään uusien A- tai A … Paluu Doc

PYN RAHASTOYHTIÖ OY
Rahaston TER-luku (Total Expense Ratio) eli kulujen koko-naissuhde ja salkun kiertonopeus edellisiltä tilikausilta ovat: taa uudelleen saamansa myyntivoitot, korot sekä osingot. Osuu-denomistajien tuotto realisoituu osuuden myynnin yhteydessä. … Käytä Täyttä Lähdettä

Rahastot Kauppalehti Fi

Cevian Capital – Wikipedia
Cevian Capital on ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö . Christer Gardell ja Lars Förberg perustivat yrityksen Dagens Industrin mukaan kesäkuussa 2003 . Toiminta aloitettiin nimellä Amaranth Capital . Molemmat toimivat aiemmin sijoitusyhtiössä nimeltä Custos. Cevian Capitalissa oli … Lue artikkeli

Kuvia Rahastot Kauppalehti Fi

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden Tiedekunta
Sa (Kauppalehti 2007). Vuonna 2006 rahastojen pääomat kasvoivat noin 60 miljardiin euroon. Aktia 2006a. http://www.aktia.fi/content/fi/rahastot/raportit/puolivuosikatsaus_euro_fi.pdf. … Lue asiakirja

Kuvia Rahastot Kauppalehti Fi

YLEISNÄKYMÄ
Nordnet.fi – reaaliaikaiset uutiset (mm. KL Online) € 0 Rahastot Merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkio Vain rahastoyhtiön veloittamat palkkiot Kauppalehti Online Flash Suomi € 0 € 0 Direkt Sweden Flash Ruotsi € 100 € 100 … Käy Document

Konecranes – Wikipedia
Nordea Rahastot (2 063 151, 3,26) Henkilöstö. Konecranes-konsernilla on tuotantolaitoksia 12 maassa sekä myynti- ja huoltopisteitä 46 maassa , ja sen Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Konecranes&oldid=11959011 … Lue artikkeli

Rahastot Kauppalehti Fi

OMAISUUS JA VELAT SISÄLLYS Omaisuus Ja Velat 1 2
Http://www.kauppalehti.fi/5/i/porssi/rahastot/kurssihistoria.jsp Jos riittäviä tai luotettavia tietoja ei saada hakijalta, voidaan talletuksia … Lue koko lähdekoodi

Rahastot Kauppalehti Fi Kuvat

Atlantic Global Asset Management

10.3.2010 SALI A
Toimitusjohtaja Sam Olin, ODIN Rahastot Osakehelmet 2010 – Balancen Lista sijoittajan apuvälineenä tutkija, MMM Taija Härkki, ELIAS.fi Osakkeet eläkesäästöjen osana johtaja Sari Lounasmeri, … Asiakirjan haku

Canelco Capital – Wikipedia
Canelco Capital on suomalainen pääomasijoitusyhtiö , joka tekee pääasiassa vähemmistösijoituksia pk-yritysten johdon yritysostoihin (MBO/MBI) ja muihin omistusjärjestelyihin. … Lue artikkeli

Rahastot Kauppalehti Fi Kuvat

KUTSUKORTTI VERO2008 5.12.2007 10:21 Page 2 YRITYKSEN AAMUPÄIVÄ
AsuntoHypoPankki Oy, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Kauppalehti, Kaupthing Bank, KPMG Oy Ab, Maaseudun Tulevaisuus, Metsäkeskukset, Metsäkustannus Oy, MTK ry, Nordea Pankki Suomi Oyj, Nordnet Pankki, ODIN Rahastot, OP-Pohjola-ryhmä, Osakesäästäjien Keskusliitto ry, Palveluja Kotiin Elias.fi … Docin Hakeminen

Rahastot Kauppalehti Fi Kuvat

24 SIJOITUSDEBATTI: TARVITAANKO PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSIIN …
Se, etteivät rahastot saa sijoittaa liike- ja toimis-tokiinteistöihin samoin ehdoin kuin vuokra- Kauppalehti.fi-nettipaketti 95 euroa Varsinaisena jäsenenä saat molemmat yllä … Katsele Täyttä Lähdettä

Rahastot Kauppalehti Fi Kuvat

6.11.2012
Rahastot 20 mrd€ Asuntolainat 85 mrd € korko 1,83 %. Asuntoyhteisölainat 15 mrd € Lähde: Euroclear 30.9.2012, Kauppalehti Online 2.11.2012. 1.11.2012. Pörssisäätiö / Sari Lounasmeri … Lue lisää

Rahasto Osuuksiin Sijoittaminen

Erikoissijoitusrahasto HCP Black Säännöt 16.9.2009
5 § Rahaston varojen sijoittaminen Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä b) Sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin kotivaltiosta riippumatta edellyttäen, että tällainen rahasto on kotivaltionsa … Dokumentoi Katsoja

RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT, Vahvistettu Suomessa 10.2.2011 …
SIJOITTAMINEN Sijoitusrahasto Tapiola Maailma 80 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa rahastoosuuksiin tai yhden yhteissijoitus-yrityksen osuuksiin enintään 20 %. … Dokumentoi Katsoja

Sampo Kompassi 25 2008-03-25 Säännöt – Sampo Pankki, Talouttasi …
5 § Rahaston varojen sijoittaminen Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saada pitkällä aikavälillä arvonnousua hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukai-sella tavalla. Rahaston varat sijoitetaan pääosin muiden sijoitus-rahastojen rahastoosuuksiin tai … Docin Katsoja

SÄÄNNÖT OP-RAHASTOYHTIÖ OY
RAHASTON VAROJEN SIJOITTAMINEN OP-EMD Local Currency Short Term on keskipitkän koron rahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös Rahastoyhtiön hallinnoimien toisten rahastojen rahastoosuuksiin. … Docin Katsoja

Erikoissijoitusrahasto POP Suomen Rahastokohtaiset Säännöt
Rahaston varojen sijoittaminen Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitus- Vaihdettaessa rahasto-osuuksia johonkin toiseen Rahastoyhtiön hallinnoiman rahaston rahastoosuuksiin veloitetaan vaihdossa … Nouda Here

Sampo Kompassi Osake Säännöt 07102008
Varojen sijoittaminen Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saada pitkällä aikavälillä arvonnousua hajauttamalla va-rat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mu-kaisella tavalla. Rahaston varat sijoitetaan pääosin muiden sijoi-tusrahastojen rahastoosuuksiin tai … Pääsy Dokumentoi

Finlandia Rahastoyhtiö Oy • Rahastoesite • Rahastokohtaiset Säännöt
2§ rahaSton tavoite ja varojen Sijoittaminen Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella salkunhoidolla hastojen rahastoosuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. 5) Suomalaisten erikoissijoitusrahastojen rahastoosuuksiin tai Euroo- … Saa Doc

RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT, Vahvistettu Suomessa 10.2.2011 …
SIJOITTAMINEN Sijoitusrahasto Tapiola Maailma 50 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa rahastoosuuksiin, muiden kuin kohdassa 1 tarkoitettujen, Euroopan talousalueeseen … Docin Katsoja

Sijoittaminen – Wikipedia
Sijoittaminen tarkoittaa tavallisesti rahoitusinstrumenttien ostoa, hallussapitoa ja myymistä tarkoituksena tehdä voittoa. ovat julkisen kaupankäynnin kohteena oleva pörssinoteeratut osakkeet, mutta sijoituksen kohteena voivat olla myös muun muassa warrantit, rahasto … Lue artikkeli

Atlantic Global Asset Management

Avainsanat