Dfa Rahasto

Www.seligson.fi
Rahasto-osuudet DFA Emerging Markets Value Fund B 1 186 114,227 1 5,05 17 851 019,12 99, 91 Arvopaperit yhteensä 17 851 019,12 99,91 Huoml Edellisen vuoden omistukset sisältävä tilinpäätös on nähtäväná yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.seligson.fi … Hae Here

Tupu Sammaljärvi
Yhteydenpito saavutettavuutta edistäviin toimijoihin ja verkostoihin (kuten Viestintäviraston HF-työryhmä, DFA-verkosto) ja alalla toimiviin Omakatteinen rahasto 483 309,06 470 970,11. Edellisten tilikausien voitto 598 165,57 866 741,57 … Hae Doc

FI
Sähkön ja kaasun markkinoiden avautuessa Belgiassa on säädetty mahdollisuus perustaa rahasto, johon saadaan varoja energiansiirtoverosta ja jolla on tarkoitus rahoittaa tietyt julkisen palvelun velvoitteet osittain tai kokonaan. … Hae Täysi Lähde

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 2 / 2010
Sa yhteen sijoituskohteeseen eli DFA:n Emerging Markets Value –rahastoon eli se on ns. feeder– tai syöttörahasto. Lisäk-si rahasto ei tule olemaan auki merkinnöille ja lunastuksille … Hakea sisältöä

Tags: ,

{ Comments are closed! }