Diakonissa Rahasto

SALPAUSSELÄN SEURAKUNNAN
Toiviainen, Sirkka-Liisa, diakonissa. Ulla Helin, toimistosihteeri, sihteeri Rahasto on Salpausselän seurakunnan hallinnassa. Taloussäännön 21 §:n mukaan testamenttivarojen kirjanpito hoidetaan seurakuntayhtymän … Nouda Here

Sosiaalipolitiikan Peruskurssi 2004
Suhtautumisen perustyypit duunari: mä oon täällä vaan duunissa urakoitsija: Koskelan Akseli, kun tästä pääsis elämään ihmisiksi diakonissa joissa on edelleen olemassa iso eläkerahasto (tällä hetkellä n 120 mrd € ja kasvaa koko ajan) Mistä tämä johtui: siitä että rahasto … Nouda Document

POLVIJÄRVEN SEURAKUNTA N:oKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto …
Varoista on muodostettu rahasto, jota testamentin ehtoa noudattaen voi käyttää ainoastaan seurakunnan talouspäällikkö ja diakonissa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. … Hae Tämä asiakirja

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ
Eija Karlsson, diakonissa, palvelutyö. Kari Haara, projekti-insinööri, kiinteistötoimi Hautainhoitorahasto on seurakuntayhtymän talouteen kuuluva erillinen rahasto, jonka varoilla hoidetaan Lahden hautausmailla olevat sellaiset haudat … Saa Doc

Piispa Samuel Salmen Avauspuhe JULKAISUVAPAA 16
Tämä rahasto on näin halunnut merkittävällä tavalla osallistua pohjoissuomalaisten hädän lievittämiseen. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii diakonissa Anna-Maija Ruotsalainen, joka valmistelee ja esittelee avustusanomukset neuvottelukunnalle. … Pääsyn Sisältö

HARTOLAN SEURAKUNTA 8/18.11
Rahasto käytetään vuosina 2010-2013 noin neljäsosa kunakin vuonna. 4 § josta vastaa diakonissa Kirsi Männistö. Rippikoululaiset osallistuvat myös … Read Here

NILSIÄN SEURAKUNTA
Diakonissa Eeva Väätäinen pyytää oikaisua koulutussuunnitelmaan omalle kohdalleen. Rahasto on lähiaikoina ollut kohtuullisen hyvässä arvossa, mutta arvo muuttuu päivittäin. … Asiakirjan haku

Diakonissa Rahasto Kuvat

MIKKELIN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Seurakuntaneuvosto 16.8
Rahasto on erityiskatteisen rahastojen joukossa taseessa. Esitys, vt. kirkkoherra: Eteläisen piirin diakoniatyöntekijän, diakonissa Maaret Marttisen vuorotteluvapaan … Käytä Docia

Sosiaalipolitiikan Peruskurssi 2004
Joissa on edelleen olemassa iso eläkerahasto (tällä hetkellä n 120 mrd € ja kasvaa koko ajan) Mistä tämä johtui: siitä että rahasto suhtautumisen perustyypit Duunari: mä oon täällä vaan duunissa Urakoitsija: Koskelan Akseli, kun tästä pääsis elämään ihmisiksi Diakonissa … Pääsy Dokumentoi

kuvia Diakonissa Rahasto

PIELAVEDEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 6/2009
Rahasto-omistusten markkina-arvot, tuloslaskelma ja talousarviovertailu Ehdotus: Diakonissa Maija Lappalaiselle lomat myönnetään esitetyllä tavalla. … Read Here

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA
Lahjoitusrahastot pääoma € käyttö pääoma € käyttö pääoma € 31.12.2004 2005 31.12.2005 2006 31.12.2006 Hiltulan rahasto 51 361,53 241,00 51 120,53 244,00 50 876,53 Mannermaan rahasto 183 195,67 10 940,00 172 255,67 1 261,00 170 994,67 Öbergin rahasto 38 081,13 38 081,13 … Nouda Document

Tags: ,

{ Comments are closed! }