E. J. Nyströmin Rahasto

Kirkkohallitukselle
e) punnitus- ja mittavälineet sekä talousesineet; f) työvälineet ja koneet; vuoden 2009 460:een miljoonaan Skr. Ruotsin kirkolla on erityinen rahasto … Sisältö Retrieval

Tags: , ,

{ Comments are closed! }