Eakr Rahasto

Kehityksessä Rautainen Savo
rahasto EAKR/Pohjois- ja Etelä-Savon liitot, alueen kunnat ja yritykset. Rautainen Savo – vahvasti mukana metallitoimialan kehityksessä Rautainen Savo on Pohjois-Savon maakunnan ja Pieksä- … Käyttämään tätä asiakirjaa

Etelä-Suomen Ja Viron INTERREG IIIA
Tulevaisuuden pohdintaan ja EU-rakennerahastokauden 2007-2013 valmisteluun. Lisätietoja www.interreg-finest.net Euroopan Aluekehitys- Rahasto EAKR … Pääsyn Sisältö

EU:n Rakennerahastopolitiikka Nyt Ja Tulevaisuudessa Itä-Suomen …
• Strategiaa toteutetaan 7 toimintaohjelman avulla: EAKR: Itä-, Pohjois-, Etelä-, ja Länsi-Suomen ja Ahvenanmaan EAKR –ohjelmat ESR: Mantereen ja Ahvenanmaan ESR- … Asiakirjan haku

LokaPuts–hankkeen Ensimmäinen Työnäytös Liperissä
Euroopan aluekehitys- rahasto EAKR Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts-hanke SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU, … Käytä Docia

Euroopan Aluekehitysrahasto – Wikipedia
EAKR on Euroopan aluekehitysrahasto, joka myöntää rahoitusta eri alueiden välisten kehityserojen sekä heikoimmassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyyden vähentämiseksi. … Lue artikkeli

Aluekehitysjohtaja Jussi Yli-Lahti TEM/AKY/RAPO
(ESR-asetus artikla 11, EAKR-asetus artikla 7) Kustannukset voidaan esittää ja hyväksyä arvioituina kustannuksina kolmella vaihtoehtoisella mallilla: … Hae Tämä asiakirja

-HQQD $VLNDLQHQ 0H HL ROOD YDDQ MRNX UDNHQQHUDKDVWRSURMHNWL
Tama EAKR-projekti, jonka puitteissa saneerataan talon ulkopuoli piha-alueineen. Mukana yhteistyössä on myös Suomen kirjainstituutti. Projekti toteuttaa Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman toimintalinjaa … Docin Katsoja

Etelä-Pohjanmaan Liitto 14.4
rahasto-ohjelmien että seutujen yhteisiä tavoitteita ovat yritysten kilpailukyvyn säilyttäminen Timo Urpala kertoi Etelä-Pohjanmaan liiton roolista EAKR -ohjelman toteuttamisessa. … Lue lisää

Tags: ,

{ Comments are closed! }