Elina Rahasto

Veikko Sinisalon Stipendirahasto – Wikipedia
Veikko Sinisalon Stipendirahasto perustettiin 6. päivänä huhtikuuta 1978 Kajaanissa. Se, että rahasto perustettiin Kajaaniin, on sidoksissa "Sana ja Sävel kalevalaisessa Kajaanissa" -tapahtumaan, joka nyttemmin tunnetaan Kajaanin Runoviikkona Rahasto sai alkunsa, kun taiteilijaprofessori … Lue artikkeli

Elina Rahasto

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ JAKOI APURAHOINA NOIN 790 000 EUROA
Aarre ja Rakel Aallon rahasto (sisätaudit) 4 572 Aili Heimon rahasto (humanistisen tiedekunnan tutkimustyö) 9 390 Aino Lidmanin rahasto 000 FM Miikka Tarkia 700 FM Heikki Turunen 400 VTM, FM Susanne Uusitalo 500 FM Jenni Vaarno 700 LT Paula Vainiomäki 500 FM Mira Valkama 350 FT Elina … Käytä Täyttä Lähdettä

kuvia Elina Rahasto

TURUN€YLIOPISTOSÄÄTIÖ€JAKOI€APURAHOINA€NOIN€820€000€EUROA
Aarre€ja€Rakel€Aallon€rahasto€(sisätaudit) 5€027 Aili€Heimon€rahasto€(humanistisen€tiedekunnan€tutkimustyö) 10€301 FM€Elina€Mattila 1€000 PhD€Vali€Mehdinezhad 700 FT€Maarit€Mutta 800 … Nouda Here

Etelä-Karjalan rahasto – Wikipedia
Amanuenssi Elina Vuori (varapuheenjohtaja) Jäsenet. dosentti Tuija Aronen Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Etelä-Karjalan_rahasto&oldid=9675905 … Lue artikkeli

Kuvia Elina Rahasto

Miten Palkitseminen Muuttuu Suomessa
Elina Moisio Christina Sweins Aino Salimäki Työsuojelurahaston toimeksiannosta selvityksen teettäminen ei tarkoita, että rahasto asettaisi tämän aiheen muita rahaston toi- … Nouda Document

Elina Rahasto Kuvat

Gasumin Kaasurahastosta Jaetut Apurahat 2012
Bakteerien mahdollisuudet; kannustusapuraha väitöskirjatyöhön (5 000 €) Nauha Elina, Aalto, Levän kasvattaminen ja rasvan tuotto biopolttoainetta … Näkymä Dokumentoi

kuvia Elina Rahasto

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ JAKOI APURAHOINA NOIN 803 000 EUROA
Kevo-rahasto (Lapin tutkimuslaitos Kevon ja Inarin Lapin tutkimustyö) Niilo ja Helmi Näsäsen rahasto (syöpätaudit) 12 860 VTM Elina Rantanen: Perinnöllisyysneuvonnan ihanteet ja käytännöt (työterveyssosiolo- … Get sisältö tänne

Elina Rahasto

Tapiolan VastuullisuuslupauksetTapiolan Vastuullisuuslupaukset
Elina Kuusela 9.11.2010 9.11.2010 1 © Tapiola-ryhmä/ Elina Kuusela • Kirkon Ulkomaanavun Naisten Pankki –rahasto on tukemme kohde kehitysmaissa. … Näkymä Dokumentoi

kuvia Elina Rahasto

Ohjeet
Ilmoitusvelvollinen Elina Nikula Tehtävä yhtiössä Toimistovastaava Ilmoitusvelvollisuus alkanut 5.1.2009 Front Suojatie erikoissij.rahasto 0 16.9.2011 1,16302 1,16302 Vajaavaltaiset … Saa Doc

Elina Rahasto Kuvat

PÖYTÄKIRJA
Rouva€Elli€Kivimäen€rahasto Virtanen,€Jenny 1€050€euroa Niilo€ja€Karli€Salovaaran€rahasto Elonheimo,€Henrik 1€510€euroa Reinikainen,€Elina 2002 132,5 18 hakenut 1,€9,€16,€17,€19, 28,€31,€37,€51,€53, … Näytä Doc

Elina Rahasto

Tiedote Julkaistavissa 10.11.2011 Klo 16
Sarjan 2 (Trendikkäät) voitti Elina Laukkala (Namia Design Oy) Oulusta ”Metsän elämää” – tuotesuunnitelmalla. ”Metsän elämää” on suomalaisesta koivuviilusta tyylikkäällä … Paluu Dokumentoi

Elina Rahasto Kuvat

APURAHANSAAJAT
Vartiainen, Elina tietojenkäs. 50 000 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto Xu, Wen matematiikka 34 000 (1. vuosi) Suomen Kulttuurirahasto Säätiöiden post doc -poolissa mukana olevat säätiöt … Paluu Dokumentoi

kuvia Elina Rahasto

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 7,3 …
JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 7,3 MILJOONAA EUROA Kauppatieteiden maisteri Elina Antila 5.000 väitöskirjatyön "Essays on HR issues in international mergers and acquisitions" … Hae Täysi Lähde

Tags: ,

{ Comments are closed! }