Erityiskatteinen Rahasto

MIKKELIN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Seurakuntaneuvosto 16.8
Testamenttirahasto on erityiskatteinen rahasto, jonka pääomat ovat taseessa lahjoi-tusrahastojen pääomissa. Sen pääoma muodostuu asunto-osakkeesta, jonka tasear- … Hakea sisältöä

Johdanto
Tällainen erityiskatteinen rahasto, jonka kirjanpito hoidetaan erilliskirjanpitona, on yleensä hautainhoitorahasto. Lisäksi seurakunnalla voi olla erityiskatteisia lahjoitus- ja testamenttirahastoja, joiden kirjanpito hoidetaan erillään omana taseyksikkönä. … Pääsyn Sisältö

Lausunto Katastrofirahaston Perustamismahdollisuudesta
Rakunnan näkemyksen mukaan perustettava rahasto voisi olla erityiskatteinen rahasto taikka taseen omassa pääomassa oleva yleiskatteinen rahasto. … Docin Hakeminen

MIKKELIN€SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA€11/2010 Yhteinen …
2)€päättää,€että€testamenttilahjoituksesta€tehdään€erityiskatteinen€rahasto,€jon­ ka€ohjesäännöstä€päätetään€myöhemmin. … Lue Content

Tags: ,

{ Comments are closed! }