Esr Rahasto

TAVOITE 6-OHJELMAN LAADULLISEN VAIKUTTA
Rahasto on luonteeltaan ennen kaikkea työllistämisrahasto mutta myös tulevaisuusrahasto, jonka avulla voidaan kehittää osaamis- ja koulutusjärjes- ESR tulee mukaan sitten kun on kysymys työvoiman koulutustarpeiden kartoittamisesta ja heidän kouluttamisesta tai työllistämisestä yrityksiin. … Saa Dokumentti

MAAHANMUUTON ESR-PROJEKTIEN TUKIRAKENTEET
MAAHANMUUTON ESR-PROJEKTIEN TUKIRAKENTEET Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007-2013 rahasto (substanssi ) Kotouttamisen ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton nvk … Pääsyn Sisältö

Miten Yritykset Voivat Hyötyä ESR-projekteista?
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) projektitoiminta • ESR on osaamisen ja koulutuksen rahastoESR-projektia ei voida myöntää suoraan yksittäisille … Hae Here

Euroopan Sosiaalirahasto – Wikipedia
Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on Euroopan unionin tärkein jäsenvaltioiden työllisyyttä sekä taloudellista ja sosiaalista koheesiota edistävä rahoitusväline. … Lue artikkeli

Www.akava.fi
AKAVA SAK 1 (3) 45.2009 80) amn Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen Työ- ja elinkeinoministerió Rakennerahastojen, erityisesti ESR-varojen kohdentaminen investointeina ihmisiin … Sisältö Retrieval

Puhelin
Henkilö. Tehtävänimike, EU-rahasto / hallinnonala / tukimuoto: Puhelin. Aaltonen Marja: Maksatustarkastaja, ESR-hankkeet (OKM), EAKR tekninen tuki … Tarkastella asiakirjaa

EURA 2007 – EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ
Ensin valitaan rahasto (ESR tai EAKR), josta rahoitusta aiotaan hakea. Rahastovalinta määrää hakemuslomakkeen sisällön, joten valinta tulee tehdä oikein. … Lue koko lähdekoodi

Työ- Ja Elinkeinoministeriö
Rahasto: ESR Ohjelmat: Manner-Suomen ESR-ohjelma Kuvaus laadittu (pvm): 15.3.2010 Korvaa HVJ-kuvauksen (edellisen HVJ-kuvauksen pvm): 2.2.2009 … Saa Dokumentti

Aku
Yhteystiedot Haku työvoimatoimistojen kautta! Sinulle, yli 25 vuotias työnhakija! Euroopan sosiaali rahasto (ESR) on tärkein väline Euroopan … Lue Content

1 Eqvitec Teknologiarahasto II Ky 1 820 985 11,83 2 Fenno Rahasto Ky 1 …
2 Fenno Rahasto Ky 1 913 044 8,89 3 Laine Mika 855 000 3,97 4 Lovika Invest Ab 711 962 3,31 5 Esr Eq Pikkujättiläiset 620 000 2,88 20 000 6 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 600 000 2,79 … Pääsy Dokumentoi

Rakennerahasto – Wikipedia
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoitteena on työttömyyden torjunta. ESR on tärkein väline, jolla EU toteuttaa työllisyyspolitiikkaansa kehittämällä henkilöresursseja ja parantamalla työmarkkinoiden toimintaa. … Lue artikkeli

Tags: ,

{ Comments are closed! }