Esr Rahastot

MATKAILUN TUTKIMUSRAHOITUSLÄHTEET Sanna Kyyrä Mika Kylänen
(ESR) ja koheesiorahasto. Nykyiseen rakennerahastokauteen verrattuna rahastoja on siis yksi vähemmän ja maatalouteen (EMOTR) ja kalatalouteen (KOR) yksinomaan keskittyvät rahastot poistuvat. … Docin Hakeminen

OULUJÄRVI-LEADER+-OHJELMAN PALTAMON ALUEEN HANKKEIDEN HYÖDYT KUNNAN …
2.1 Ohjelmakauden 2000–2006 rahastot ja kehittämisohjelmat Euroopan Unionissa erilaiset alueille kohdistuvat kehittämistoimenpiteet alueellisen kehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kautta. … Katsele Täyttä Lähdettä

Vipuvoimaa EU:lta Ympäristöhankkeisiin
ESR:n tuella voidaan muun muassa edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, parantaa henkilöstön rahastot.fi. Sivulta pääset myös oman alueesi ja julkisten rahoittajien internet-sivuille. … Hae Here

Tiina Tikka, Neuvotteleva Virkamies Sisäasiainministeriöstä
Rakennerahastoja on yhteensä 4: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR), maatalouden ohjaus- ja tukirahasto ja kalatalousrahastot. … Docin Katsoja

Koheesiopolitiikka 2014 –2020 – Investoiminen Kasvuun Ja Työpaikkoihin
14 | KOHEESIOPOLITIIKAN RAKENNE 2007–2013 2014–2020 Tavoitteet Päämäärät Alueluokka Rahastot Lähentyminen EAKR ESR Investoiminen kasvuun … Hae Doc

Juha Rutanen Ja Airi Matila Luonto- Ja Maisemapalvelut -teemaryhmä
Euroopan sosiaalirahasto ESR ..46 Säätiöt ja rahastot Säätiöt myöntävät avustuksia monenlaiseen yleishyödylliseen toimintaan, joka tukee säätiön tarkoi- … Hae Täysi Lähde

Rakennerahasto – Wikipedia
• Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) • Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) EU:lla on seuraavat rahastot: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) edistää pääasiassa taloudelliselta kehitykseltään jälkeenjääneitä alueita. … Lue artikkeli

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN …
• Manner-Suomen ESR -ohjelma • maakunnan kehittämisohjelma • Keski-Suomen Kehittämisrahastosta Elinkeinojen kehittämisessä valitut klusterit ovat … Hae Täysi Lähde

KOHDEAVUSTUKSET – 1 (3) KULTTUURITOIMINNAN TUKEMISEEN TARKOITETUT …
 muu julkinen tuki (esim. seurakunta, OPM, ESR, Varsinais-Suomen taidetoimikunta)  muu tuki: aktiivisuus rahoittaa toiminta muulla kuin kaupungin tuella (esim. säätiöt, rahastot, … Sisältö Retrieval

Tags: ,

{ Comments are closed! }