Eteläpohjanmaan Rahasto

Saaren Yksikkö 2001
Eteläpohjanmaan eläinlääkärit, 16.5.2001, Maitojaloste. Esitelmä: Utaresairauksien lääkitykset, – Eläinlääketieteellisen tutkimuksen tukisäätiö/Mercedes Zachariassenin rahasto: kaksi … Nouda Here

Kuvia Eteläpohjanmaan Rahasto

Etelä-Pohjanmaan Liitto
Oikarinen tarkasteli EU-rahasto-ohjelmien ja seutujen tarpeiden mahdollisia kohtaanto-ongelmia. Sekä rahasto-ohjelmien että seutujen yhteisiä tavoitteita ovat yritysten kilpailukyvyn säilyttäminen … Docin Katsoja

Eteläpohjanmaan Rahasto Kuvat

Etelä-Pohjanmaan Liitto 15.4
Oikarinen tarkasteli EU-rahasto-ohjelmien ja seutujen tarpeiden mahdollisia kohtaanto-ongelmia. Sekä rahasto-ohjelmien että seutujen yhteisiä tavoitteita ovat yritysten kilpailukyvyn säilyttäminen … Lue Content

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2012–2013
Valla ja pyrittiin sovittamaan yhteen alueiden tarpeet ja rahasto-ohjelmien mahdollistama rahoitus. Toteuttamissuunnitelman valmistelun tueksi toteutettiin työryhmätyöskentelyä teemoittain. … Hae Täysi Lähde

Eteläpohjanmaan Rahasto

GUN-VIOL VIK-TUOVINEN – Professionalitet ACTA WASAENSIA
För finansiellt stöd under de år jag arbetat med min forskning vill jag tacka Stiftelsen för Vasa universitet, Vasa universitet, Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse, Finska kulturfonden/EteläPohjanmaan rahasto samt Svenska kulturfonden. … Katsele Täyttä Lähdettä

Muut Rahoituslähteet
Etelä-Pohjanmaan rahasto. Tukee oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa. Pohjanmaan Taidetoimikunta on valtion taidehallintoon kuuluva alueellinen yksikkö, joka toimii EteläPohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan … Käytä Docia

Framille Seinäjoelta Korkeakoulumalli Etelä-Pohjanmaan Vahvuudeksi
Ja elämystuotanto Julkiset palveluinnovaatiot Yhteen sitovia opetus- ja tutkimusalueita: Liiketoimintaosaaminen sekä pienten ja keskisuurten yritysten johtaminen Tavoitteena jokaiselle ydinalueelle 30 – 50 asiantuntijaresurssin kriittinen massa Toiminnan kehitystä tukemaan rahasto … Sisältö Retrieval

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011–2012 …
Alueiden tarpeet ja rahasto-ohjelmien mahdollistama rahoitus. Maakuntaohjelman toteuttamisen yksilöimiseksi on käyty työneuvotteluja Etelä STM 33.60.63 Valtionav. sosiaalialan osaamiskeskustoimintaan (laskennallinen EteläPohjanmaan osuus) 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 MAKERAn … Hae Tämä asiakirja

Tags: ,

{ Comments are closed! }