Fennian Rahastot

kuvia Fennian Rahastot

NILSIÄN SEURAKUNTA
Nordea Fennian arvo on vuosien varrella heilahdellut suuresti ja ollut välillä tappion puolellakin. Op-Pirkka -rahaston arvo on ollut positiivinen koko sijoitusjakson ajan. Tällä hetkellä rahastot ovat hyvässä arvossa, mutta rahamarkkinatilanteen heilahtelut ovat arvaamattomia. … Käytä Docia

Fennian Rahastot

SSteelpateelpa
Hinkovakuutusyhtiö Fennian, työelä-keyhtiöiden Eläke-Fennian, Eteran ja hallinnoimat rahastot JyväsSeed Fund Oy ja Midinvest Fund I Ky, jonka kautta … Hakea sisältöä

Kuvia Fennian Rahastot

EläkE-FEnnian Vuosi 2011
Fennian itsearvioinnin, että yritysvastuuraportti 2011 täyttää GRI-ohjeiston sovellustason C vaatimukset. Hedge-rahastot hajauttivat tehokkaasti sijoitussalkun riskejä etenkin osakesijoituksiin verrattuna, mutta negatiivi- … Asiakirjan haku

Tags: ,

{ Comments are closed! }