Fim Forte Rahasto

Sijoitus Rahaston Nimi Rahastoyhtiö Eufex Tehokkuus Tuotto 1v Tuotto …
4 FIM Forte FIM Varainhoito Oy 1.76 14.9% 20.5% 8 7 5 Sampo Tavoite 2040 Sampo Rahastoyhtiö Oy 1.68 10.9% 18.7% 6 60 21 Handelsbanken Rahastojen Rahasto 50 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 0.76 4.1% 3 36 … Saa Doc

Stockmann Oyj Abp Osuus Suurimmat Osakkeenomistajat 31.12.2007 …
7 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 2,23 2,4 8 Inez och Julius Polins fond 1,91 0,94 40 FIM Forte Sijoitusrahasto 0,15 0,03 41 Sijoitusrahasto SEB Gyllenberg Finlandia 0,14 0,03 … Asiakirjan haku

TILINPÄÄTÖS
Arvonkorotus ja arvonkorotus rahasto purettiin 31.12.2006. Konserni Kunta Fim Fenno 90 185,08. Fim Forte 62 640,97. Fim Nordic 59 944,49. Fim Russia 106 909,74 … Paluu Doc

5$+$6725$32577,
FIM Forte Gyllenberg Small Firm Selin-Osake Diana Osake Investa-Osake Merita Fennia Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon vaihtelevuutta vuositasolla ja duraatio korkorahaston korkoriskiä. … Paluu Dokumentoi

5$+$6725$32577,
Merita Fennia FIM Forte Diana Osake Trevise Osakerahasto Gyllenberg Small Firm Alfred Berg Finland Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon vaihtelevuutta vuositasolla ja duraatio korkorahaston korkoriskiä. … Saa Dokumentti

FIM Varainhoito-Eläke 7-12
FIM Varainhoito Oy 16,92 eur 1.6.2001 EUR OMX Helsinki Cap (tr) 35,0 % Dow Jones Euro Stoxx (tr) 17,5 % MSCI AC World Daily (tr) 17,5 % 25,0 % 5,0 % Rahasto Paino FIM Fenno 23,1 % FIM Euro 12,6 % FIM Korko Optimaattori K 10,1 % FIM Brands 6,5 % FIM Forte 5,4 % … Näkymä Dokumentoi

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.02.2004 1(9) RAMIRENT OYJ:N …
rahasto 35.410.842,89 euroa. Osakepääoma ja ylikurssirahasto olivat 31.12.2003 yhteensä 41.030.870,54 euroa. Fim Forte Sijoitusrahasto 133.700 1,05 Muut osakkeenomistajat 2.218.051 17,37 … Get sisältö tänne

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond Andelar
FIM Fenno 36,42 216,54 FIM Forte 63,41 377,02 FIM Likvidi 13,48 80,15 FIM Mondo K 541,24 3218,07 Turun yliopiston rahasto A 40,88 243,06 Turun Yliopiston rahasto B 45,30 269,34 … Näkymä Dokumentoi

Tags: , ,

{ Comments are closed! }