Finn Mezzanine Rahasto

Www.elenco-telefonico.eu
Finn-Scholar Antikvaarinen Kirjakauppa Sinikka Ojanen Seinäjoen Moottorihiomo Ylä-Autio & Knit Pirkanmaan Osuuskauppa Rakennusliike Koskela & Mattila Oy … Hae Doc

Vuosikertomus Annual Report 2004
With subordinated loans or other mezzanine fi nancing. Eurooppalaisen yhteistyön avulla Finn-fund voi auttaa asiakkaitaan hankkeissa, joi- Te ollisen yhteistyön rahasto Oy:n osakkeen-omistajille … Käyttämään tätä asiakirjaa

Sisällysluettelo
– Eqvitec Technology Mezzanine Fund II Ky on Eqvitec Partners Oy:n perustama keskisuurten teknologiayritysten mezzanine-rahoitukseen erikoistunut pohjoismainen rahasto. Sen koko-naispääoma on 50 milj. euroa ja Teollisuussijoi-tuksen sijoitussitoumus 5 milj. euroa. – Finn-Thai Technology Fund Ky on … Paluu Doc

Tags: , ,

{ Comments are closed! }