Garp Rahasto

OULUN YLIOPISTON TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA
Ketola, Heikki: GARP-strategian hyödyntäminen osakeportfolion muodostamisessa s. 101. Kangastalo, Esko: Optimaalisen hedge-rahasto -salkun valinta s. 80. Oulu 2008. … Käyttämään tätä asiakirjaa

Lunastuslomake Kaikki Quorum-rahastot 20120629
Lunastettava rahasto Erikoissijoitusrahasto Systematica Sijoitusrahasto Systematica Long Only Sijoitusrahasto Garp Lunastettava summa tai osuudet … Katsele Täyttä Lähdettä

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SYSTEMATICA (ISIN-koodi: FI0008814256)
Rahasto-osuuksia voi ostaa (merkitä) ja myydä (lunastaa) Rahastoyhtiössä, sekä muissa Rahastoyhtiön GARP eli yhtiöt joiden kasvupotentiaali on alihinnoiteltu (”Growth At Reasonable Price”) … Pääsyn Sisältö

Tags: ,

{ Comments are closed! }