Gyllenberg Rahastot

Rahastokehitys (%) 31.03.2009 Asti
Skandia Investment Management -kategorian rahastot voivat koostua useammasta perustana olevasta rahastosta, joiden hallinnointikuluista Skandia laskee painotetun keskiarvon. ** Skandia SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager-rahasto muodostuu useammasta perustana olevasta rahastosta, joiden … Käytä Täyttä Lähdettä

Varainhoitajan Parhaat Tuottohakuinen Kuukausiraportti Sijoituspolitiikka
Salkunhoitaja: SEB Gyllenberg Asset Management Osuuden arvo: 110,77 Kumulatiivinen tuotto 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk YTD Alusta (p.a.) Tuottohakuinen -0,5% Gyllenberg_Rahastot_Kuukausiraportti_LastVersion Author: s40482 Created Date … Docin Katsoja

Informer
Skandia Investment Management -kategorian rahastot voivat koostua useammasta perustana olevasta rahastosta, joiden hallinnointikuluista Skandia laskee painotetun keskiarvon. ** Skandia SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager-rahasto muodostuu useammasta perustana olevasta rahastosta, joiden … Paluu Doc

Informer
Skandia Life Gyllenberg Finlandia Rahaston tavoite Skandia Life Gyllenberg Finlandia sijoittaa pelkästään Suomessa rekisteröityyn Gyllenberg rahastot ovat muita erikoistuneempia ja voivat olla myös riskialttiimpia. … Dokumentoi Katsoja

MAJ JA TOR NESSLINGIN SÄÄTIÖ
Ulkomaiset osakkeet, rahastot ja jvk:t 24.304.567,18 Kiinteistöosakkeet 7.759.048,37 Gyllenberg Asset Management Oy:n sopimus irtisanottiin. Evli Varainhoito Oy:n … Paluu Dokumentoi

AATTEET OHJAAVAT LAHJOITTAJIA
Lääketieteen tutkimusta tukeva Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö (1948) ylläpitää Villa Gyllenberg –taidemuseota. xx Wihurin rahasto lopetti Tärkeimmät Tiedeakatemian rahastot olivat Kotimaisen tieteellisen työn rahasto (1927) ja Nuorten tutkijain rahasto (1934). … Nouda Document

AURAMO-SÄÄTIÖ RN:o 2808
Gyllenberg Rahastoyhtiöt Oy, joka raportoi kuukausittain sijoitusten arvon kehittymisestä. Sijoitussalkun allokaatio 31.12.2009 (suluissa vuosi 2008) oli seuraava: … Asiakirjan haku

MAJ JA TOR NESSLINGIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009
Ulkomaiset osakkeet, rahastot ja jvk:t 33.684.536,17 Kiinteistöosakkeet 7.871.157,17 Säätiön arvopaperiomaisuuden hoitajina toimivat edelleen Gyllenberg Asset … Katsele Täyttä Lähdettä

Tags: ,

{ Comments are closed! }