Hallinnointipalkkio Rahasto

130/30 – Maksimaalinen Hyöty Nordean Suomen Osakemarkkinan Osaamisesta
Hallinnointipalkkio Kiinteähallinnointipalkkio 1,00 % p.a. Lisäksi rahaston sijoituskohteisiin liittyvät mahdolliset Oletus: rahasto saa sijoittaa vain vähintään 100 m€markkina-arvon osakkeisiin, … Docin Katsoja

Pörssinoteerattu rahasto – Wikipedia
Pörssinoteerattu rahasto ETF:ien hallinnointipalkkio vaihtelee yleensä 0,09% ja 0,80%:n välillä. … Lue artikkeli

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB RUSSIA – 1 § Sijoitusrahasto – 4 …
Rahasto on erikoissijoitusrahasto, koska Rahaston varat voidaan sijoittaa vähemmän hajautetusti kuin tavallisen sijoitusrahaston. ainoastaan sellaisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio … Asiakirjan haku

ERIKOISSIJOITU SRAHASTO ESTLANDER & PARTNERS FREEDOM – VAHVISTETTU …
Rahasto voi asettaa ja ostaa optioita sekä myydä ja ostaa termiinejä ja futuureja, vaikka Rahasto ei omistaisikaan kohdeetuutena Rahaston varoista maksetaan Rahastoyhtiölle enintään kolmen pilkku kolmen (3,3) prosentin vuotuinen hallinnointipalkkio Rahaston asioiden … Näytä Doc

Rahastoesite
Sääntöjen 10§:ssä ja hallinnointipalkkio on nähtävissä kul-loinkin voimassa olevasta hinnastosta. Hallinnointipalkkio vähennetään joka päivä sijoitusrahaston päivittäisestä ar-vosta, eli palkkio on huomioitu rahasto-osuuden kurssissa ja … Asiakirjan haku

Indeksirahasto – Wikipedia
Hallinnointipalkkio on yleensä 1,4-2,0% välillä. Indeksirahastot ovat hyvin samankaltaisia kuin indeksiosuusrahastot. Muutamia eroja kuitenkin löytyy: … Lue artikkeli

Thematic World Q3
Hallinnointipalkkio 1,00 % Sijoituspolitiikka Rahasto sijoittaa varansa temaattisen strategian mukaisesti käyttämällä globaalisti listattuja osakkeita, … Hae Tämä asiakirja

PVM 28.07.2012. Valuutta EUR Global Emerg. Markets Eq. SICAV BP Kasvu
Rahasto -1,76 Kesäkuu va-Kalenterivuosituotto (%) 30.6.2012 Alue Maa 1 vuosi 3 v 5 v Hallinnointipalkkio, % p.a. Tuottosidonnainen palkkio, % Juoksevat kulut eli Total Expense Ratio (TER), % … Pääsy Dokumentoi

Korkorahasto – Wikipedia
Osaselityksenä riskipitoisten arvopaperien suosimiseen on korkea hallinnointipalkkio: useat rahastot ottivat lisäriskiä pärjätäkseen pienempiä kuluja Rahasto voi sijoittaa vain säännöissä määriteltyjen luottoluokitusten arvopapereihin. … Lue artikkeli

Ålandsbanken Cash Manager Kuukausitiedote Kesäkuu 2012
TeR – Vuotuinen hallinnointipalkkio sis. säilytyspalkkion 0,45 % arVonkehitys (%) Rahasto Indeksi historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta … Hae sisältö

PYN RAHASTOYHTIÖ OY
Hallinnointipalkkio sisältää myös säilytyspalkkion säilytysyhtei-sölle. Rahasto-osuus oikeuttaa jakamattomaan osuuksien suu-ruussuhteessa määräytyvään omistusoikeuteen sijoitusrahaston … Lue koko lähdekoodi

Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Finnreit Care 7.5
Hallinnointipalkkio 1,95 % Myyntivoittopalkkio enintään 4 % Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: Rahasto suuntaa sijoitustoimintansa ensisijaisesti kiinteistökohteisiin jotka soveltuvat suoraan taikka … Näytä Doc

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto
Perustietoja •Rahastoluokka: pitkän koron rahasto •Palkkiot • Merkintäpalkkio 0,50 % • Lunastuspalkkio 0,50 % • Hallinnointipalkkio 1,35 % p.a. •Ei minimimerkintäsummaa •Rahaston salkunhoitajana Fidelity International •Rahaston aukioloajat • Rahasto ottaa vastaan merkintöjä ja lunastuksia … Asiakirjan haku

Tags: ,

{ Comments are closed! }