Hedge Fund Rahasto

FIN – Estlander & Partners Freedom Toukokuu 2011
DJCS Hedge Fund Index 0.29 STRATEGIAN AVAINLUVUT STRATEGIAN HISTORIALLINEN TUOTTO A-osuudet rahasto-osuuksien tuotto poikkeaa strategian tuotosta mm. eri palkkiotasojen johdosta. … Hae sisältö

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA
Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge Danske Pankin laajaa eurooppalaista Danske Fund laisten sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen rahasto … Käyttämään tätä asiakirjaa

TESI Vuosikertomus FINAL
hedge-rahastoja. Toteutuessaan direktiivi lisäisi toimialan läpinäkyvyyttä ja viranomaissääntelyä. sijoitussitoumuksista Start Fundrahasto muodostaa 8,7% (53,6 milj. euroa). … Asiakirjan haku

Hedgerahasto – Wikipedia
Sana hedge viittaa sijoitukseen tai järjestelyyn, jolla vähennetään toisen sijoituksen riskiä tai eliminoidaan se kokonaan. Tällöin käytännössä rahasto joutuu luopumaan myös hyvien aikojen positiivisista tuotoista. … Lue artikkeli

VISIO Allocator Kuukausikatsaus Lokakuu 2011
-15.95 HFR Global Hedge Fund EURindeksi 0.86 -7.46 -5.53 -1.29 -0.11 TyEL Markkinatilanteesta riippuen rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea. … Käyttämään tätä asiakirjaa

2007
Pörssiosakkeita ja rahasto-osuuksia saa olla yhteensä vastuuvelan katteena enintään 50 prosenttia ja kiin- joituksissa (Hedge Fund– ja pääomarahastot) 5,3 pro-senttia ja korkosijoituksissa 26,4 prosenttia. … Lue Content

Keskon Eläkekassa
Joituksissa (Hedge Fund– ja pääomarahastot) 1,8 pro-senttia ja korkosijoituksissa 38,9 prosenttia. vat rahasto-osuudet) markkina-arvo oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 291,5 (221,2) miljoonaa euroa. … Käytä Docia

Jim Rogers – Wikipedia
Vuonna 1970 Rogers liittyi Arnhold and S. Bleichroder työntekijöihin, mutta vuonna 1973 hän, yhdessä George Soroksen kanssa, perusti Quantum Fund hedge-rahaston. Seuraavan 10 vuoden aikana Quantum Fund rahasto saavutti 4 200 %:n tuoton rahoilleen, kun samaan aikaan S&P-indeksi tuotti noin 47 … Lue artikkeli

Glitnir & FIM – Toimiva Kokonaisuus
» Yhteensä 81 000 rahasto-osuuden omistajaa Merkittävä pohjoismainen osakevälittäjä Fund Sum 33 15 Hedge funds 2 0 Fund of funds 4 0 Asset allocation 2 2 Fixed Income 3 2 … Paluu Dokumentoi

Tags: , ,

{ Comments are closed! }