Helsingin Yliopiston Rahastot Apuraha

Suomen Kööpenhaminan Instituutti, 7000€
yliopiston pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuden laitoksella. Matka-apuraha tanskalaisten sarjakuvakustantajien ja -ammattilaisten kutsumiseksi Helsingin sarjakuvafestivaaleille. 020, fax (09) 467 291, sähköposti: rahastot@hanaholmen.fi … Lue asiakirja

Vanamo
Ja Helsingin seudun lintutieteelli-nen yhdistys Tringa. Taina Kuusen apuraha Seuran hallitus päätti kokoukses- Henttonen, Lahdessa yliopiston-lehtori Anne Ojala, Oulussa dos. … Käyttämään tätä asiakirjaa

Sivu 1 (4)
Endokrinologian rahasto (Harriet Eckstein –apuraha) Dos. Riitta Veijola, Ou, Endokrinologia/diabetes 15 000 15 000 Helsingin yliopiston lastenklinikan rahastot Helsingin Lastenklinikan – Alli Paasikiven rahasto … Hae sisältö

JA IEDETTÄ TUKIEN TAIDETTA
Helsingin yliopiston Hämäläis-Osakunnan ja Hämeen heimo- Rahastot sijoittivat varansa osakkeisiin. Ideana oli, että kerät- vuonna 2009 apuraha maahanmuuttajalapsille ja -nuorille … Paluu Doc

LUONNOS XX
Yliopistossa on yritetty pitää huolta siitä, että apuraha ei ole korvaus tehdystä työstä. Muun ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 28 %, josta Helsingin yliopiston rahastot ja muut kotimaiset rahastot vastasivat 65 %, yhteensä 22 milj. euroa. … Näkymä Dokumentoi

45
Apuraha voisi yliopiston harkinnan mukaisesti kattaa opiskelijan lukukausimaksut tai osan niistä taikka se voisi kattaa myös opiskelijan Voimassa olevan lain mukaan Helsingin yliopiston, Teknillisen korkeakoulun, Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian, Taideteollisen korkeakoulun ja … Käytä Täyttä Lähdettä

KANSAN SIVISTYSRAHASTON APURAHAT 2009
Nimi Tarkoitus Apuraha Kotipaikka Rahasto Aho Annika Reilun kaupan ja Kepan vapaaehtoistyö Opinnäyte: Keskusteluja taiteen ja muotoilun rajapinnassa 500 Mikkeli Etelä Savon rahastot Helsingin Tikkala Sirpa Avoimen yliopiston kirjoittamisen perusopinnot 600 Kempele Kemian liiton … Näytä Doc

Notes.helsinki.fi
Yliopiston omien varojen (Helsingin yliopiston rahastot) taloudenhoidossa noudatetaan tämän taloussäännön määräyksiä lukuun ottamatta kohtia, jotka Jos kyseessä on henkilökohtainen apuraha, jota ei ole haettu yliopiston nimissä, mutta tutkimus- tai muu toiminta tapahtuu yliopiston … Lue Content

Helsingin yliopiston rahastot Ja Lahjoittajat 2005–2006, Helsingfors …
Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat 2005–2006 Helsingfors universitets fonder och donatorer 2005–2006 min useamman Helsingin yliopiston opiskelijan kesken. Useimmille apuraha on kuitenkin tärkeä ennen kaikkea talou- … Dokumentoi Katsoja

Nimi Tarkoitus Apuraha Kotipaikka Rahasto
Oikarinen Johanna Lapin Yliopiston maisterinopinnot 1000 Helsinki Rita Aron rahasto Helsingin Työväen Naiskuoro Elegia Naiskuoro Elegian 90-vuotisjuhlavuosi 3000 Helsinki Työväen Pernu Jari Sosiaalipsykologian opinnot 200 Kerava Uudenmaan rahastot … Docin Katsoja

Kotikielen Seuran Arkisto
Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksen järjestämän Kielikylpy-teemapäivän pöytäkirja.; D RAHASTOT Luettelo Seuran tieteellisten apurahojen saajista 1960. Apuraha-anomukset 1972, 1974, 1977-1978, 1982-1983, 1987. … Hae Täysi Lähde

Kuvia Helsingin Yliopiston Rahastot Apuraha

Helsingin yliopiston rahastot Ja Lahjoittajat 2004–2005
Yliopisto on hyvä sijoitus. Ilkka Hyvärinen kvestori Helsingin yliopiston rahastot – uudistusten vuosi 2004 Hakemuksia tuli 472 kpl, joista apuraha tai stipendi myön nettiin 144 hakijalle, yhteensä 151 573,20 euroa. … Katsele Täyttä Lähdettä

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2010 – 31.12
Valtakunnalliset rahastot, myönnetty yhteensä 943 800 € Lapsuusiän endokrinologian rahasto / Harriet Eckstein –apuraha 25 000 € Helsingin yliopiston Lastenklinikan – Alli Paasikiven rahasto 220 000 € … Käyttämään tätä asiakirjaa

Tags: , , ,

{ Comments are closed! }