High Yield Rahasto

SÄÄNNÖT Nordea Yrityslaina Plus Rahaston Aloituspäivä On 2.1.2003 …
Www.nordea.fi/rahasto 1 (3) 1 § Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Nordea Yrityslaina Plus, ruotsiksi Pla-ceringsfond Nordea Företagslån Plus ja englanniksi Nordea Global High Yield … Näkymä Dokumentoi

SÄÄNNÖT OP-RAHASTOYHTIÖ OY
Sijoitusrahaston nimi on OP-High Yield -sijoitusrahasto, ruotsiksi Placeringsfonden OP-High Yield ja englanniksi OP-High Yield Fund (Rahasto). Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS). … Hakea sisältöä

Ålandsbanken Sijoitusrahastot Vuosikertomus 2011
Rahasto Indeksi Erotus Morningstar Ålandsbanken Cash Manager 1,29 1,32 -0,03 5 Ålandsbanken Euro Bond -0,11 0,25 -0,36 5 Ålandsbanken Euro High Yield -14,33 -2,60 -11,73 3 … Nouda Document

Avaintietoesite Sijoitusrahasto Nordea Yrityslaina Plus Kasvu
Rahaston vertailuindeksi on Merrill Lynch Global High Yield Constrained. Rahasto-osuuden arvonkehitys voi poiketa vertailuindeksin kehityksestä jonkin verran aktiivisen salkunhoidon vuoksi. … Katsele Täyttä Lähdettä

Ålandsbanken Euro High Yield Kuukausitiedote EURooPPalaINEN HIgH YIEld
Rahasto noudattaa salkunhoidossaan aktiivista strate-giaa, jonka perustana on obligaatioiden har-kittu valinta. Normaalissa markkinatilanteessa rahaston tavoitteena on keskimäärin yli vuo-den duraatio. kuukausikommentit • Kesäkuussa high yield -markkina oli vakaa lynch Euro High Yield … Dokumentoi Katsoja

Rahaston TER-luku: 1,85 % Sijoituksista Perittävistä Palkkioista Ja …
Sijoittaa varojaan sekä ylemmän (Investment Grade) että alemman (High Yield) luottoluokituksen omaaviin yrityslainoihin. Johdannaissopimuksiin voidaan sijoittaa sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahasto voi sijoittaa enintään 10 % varoistaan … Docin Katsoja

kuvia High Yield Rahasto

RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT, Vahvistettu Suomessa 10.2.2011 …
Olla arvopaperi, korko, rahamarkkinaväline, RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT, vahvistettu Suomessa 10.2.2011 Erikoissijoitusrahasto Tapiola High Yield (jäljempänä Rahasto) … Pääsy Dokumentoi

High Yield Rahasto Kuvat

Tapiola High Yield
Tapiola Varainhoito Oy Tapiola High Yield Kuukausikatsaus kesäkuu 2012 Vastuunrajoitus: Rahaston kuukausikatsaus ei ole kehotus merkitä tai lunastaa rahasto-osuuksia. … Nouda Document

ICECAPITAL High Yield Beta
Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL High Yield Beta Heinäkuu 2012 PERUSTIEDOT Rahaston koko, milj.eur 9,5 Rahasto-osuuden arvo 163,04 (31.7.2012) Salkunhoitaja ICECAPITAL / Jyri Tanskanen … Paluu Dokumentoi

Korkorahasto – Wikipedia
Korkorahasto on rahasto, joka sijoittaa varansa korkoa tuottaviin arvopapereihin. Riskitasoltaan korkorahastot ovat erilaisia: pienemmän riskin korkorahastot ovat riskitasoltaan lähestulkoon pankkitalletukseen verrattavia, mutta tarjolla on myös korkeamman riskin korkorahastoja. … Lue artikkeli

Rahaston Vertailuindeksin Tuoton Ylittävästä Edellisen 12 Kuukauden …
Sijoitusrahasto Evli European High Yield SEK 1.6.2011 EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY, ALEKSANTERINKATU 19 A, PL 1081, 00101 HELSINKI, WWW.EVLI.COM tai -tappio tulee kuitenkin ilmoittaa itse. Rahasto-osuuksien myynnistä … Saa Doc

Tags: , ,

{ Comments are closed! }