Indeksi Rahasto

Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Euro Investment Grade Bond Index
Riskitunnuslukuja Rahasto Indeksi Lainojen lkm 1397 2163 Perustiedot Efektiivinen korko (yield) 3.3% 3.3% Rahaston koko, milj. eur 91.4 Keskim. kup.korko 4.3% 4.3% Salkunhoitaja Vanguard Investments Europe SA … Hae sisältö

Aktia Likvida+ 30.06
Indeksi Aktia Likvida+ B Riskiluokitus Rahaston riski-tuottoprofiili kuvaa rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen viiden vuoden ajalta. … Käyttämään tätä asiakirjaa

Sijoitusrahasto SEB Russia Fund – Acc
Vertailuindeksi: MSCI Russia 10/40 TR Net –indeksi Tuotonjako: Rahasto ei jaa tuotto-osuutta, tuotto sijoittaa sijoitetaan uudelleen Minimisijoitus: 500 € … Pääsyn Sisältö

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 1/4 2003
Salkun sisältöä voi seurata ajantasaisesti www-sivuillamme olevan Rahasto-luotaimen kautta. Salkun sisältöä voi seurata ajantasaisesti www-sivuillamme olevan Rahasto-luotaimen kautta. INDEKSI– JA KORIRAHASTOT … Pääsy Dokumentoi

Sijoitusrahasto-opas 2012
Asianomaisten markkinoiden muutoksia heijastava indeksi, esimerkiksi Suomen osake-markkinoiden muutosta kuvaava OMX Helsinki 25. Sijoitusrahasto-osuuteen liittyvää riskiä mitataan rahasto-osuuden arvon keskimää- … Käyttämään tätä asiakirjaa

Luettelo Yhdistyneisiin Kansakuntiin Liittyvistä Lyhenteistä …
UNDP:n inhimillisen kehityksen indeksi: HDR: Humanitarian Daily Ration: WFP:n suositus päivittäiseksi ravinnon määräksi YK:n vähiten kehittyneiden maiden erityistoimenpiteiden rahasto: SNA: System of National Accounts … Lue artikkeli

07/09 07/10 01/09
RAHASTON TUNNUSLUVUT (12 KK) Rahasto Vert.indeksi A/B osuuden arvo, EUR 87,32 / 98,76 – IA/IB osuuden arvo, EUR – / 101,00 – Rahaston koko, milj. … Saa Dokumentti

Rahastoraportti
Vertailuindeksi: MSCI North America –indeksi Tuotonjako: Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden … Näytä Doc

Danske Bank Indeksiobligaatio 1010A Ja 1010B: INDEKSIOBLIGAATIO …
Kiksi indeksi, osake, rahasto, hyödyke, valuutta tai yhdistelmä edellisistä. Osakeindeksi on indeksi, joka mittaa osakkeiden hintamuutoksia. Eri osakeindeksit poikkeavat … Docin Hakeminen

Erikoissijoitusrahastojen Osavuosikatsaus 30.9
Vertailuindeksi: MSCI North America –indeksi Tuotonjako: Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden … Nouda Doc

SIJOITUSVIRRAT AASIAN MARKKINOILLE(MILJ. USD)
LASKUMARKKINAT PERIODI Rahasto Indeksi ERO Populus 26.7.2007–18.12.2008 –72 % –49 % –23 % Elite 5.5.2008–22.12.2008 –60 % –47 % –13 % Populus 1.1.2011–30.11.2011 –34 % –20 % –14 % NOUSUMARKKINAT PERIODI Rahasto Indeksi ERO Elite 1.2 … Hae Doc

30.6.2012 EPL 100
Rahasto Indeksi* Rahasto Indeksi* Osuuden arvo (A1) 103.08 1 kuukausi -1.57% 2.12% Osuuden arvo (D1) 103.08 3 kuukautta -8.55% -6.73% Rahaston koko mEUR 13.42 6 kuukautta 1.15% 4.46% … Saa Doc

Tags: ,

{ Comments are closed! }