Jenny Antti Wihurin Rahasto

Aksel C. Wiin-Nielsen – Wikipedia, The Free Encyclopedia
Aksel C. Wiin-Nielsen (17 February 1924 – 26 April 2010) was a Danish professor of meteorology at University of Copenhagen. … Lue artikkeli

TT SukuPuoli Ja YriTTäjänaiSTen ToiMinTaTila TieToTeolliSuudeSSa
Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto (Päivi Erikssonin tutkimusryhmä), Vuorineuvos tekn. ja kauppatiet. tri h.c. Marcus Wallenbergin liiketaloudellinen … Read Here

MAAHANMUUTTAJA KAHDEN KULTTUURIN VÄLISSÄ INVANDRARE MELLAN TVÅ KULTURER
Seminaarin järjestämistä ovat ystävällisesti tukeneet Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Opetusministeriö ja Svenska kulturfonden. … Käytä Täyttä Lähdettä

MARKUS RISSANEN – CV – SUOMI – 2008
Helsingin kaupungin taidemuseo Paulon Säätiö Saastamoisen Säätiö Suomen valtio (Pietarin pääkonsulaatti) Swanljungin kokoelma Jenny ja Antti Wihurin rahasto … Hae Täysi Lähde

Vuosaaren Merimieskirkon Rakentaminen Varmistui S. 4
Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi kirkon rakentamiseen mitta-van apurahan. Perjantai 1 .10. oli toivon ja tulevai-suuden päivä. Suomen Merimies- … Näkymä Dokumentoi

POSTDOC-TUTKIMUKSEN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSISTA
Kulturfonden, Tekniikan edistämissäätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto – jatketaan uutena 3-vuotisena hankkeena 2013 Æosallistuvista säätiöistä ja … Hakea sisältöä

Vuosikertomus Ja Talous 2004
Jenny ja Antti Wihurin rahasto lahjoitti lokakuus-sa yleisavustuksen lisäksi kolmannen kerran hake-muksetta avustuksen Lontoon merimieskirkon perus- … Hae Täysi Lähde

University Of Jyvaskyla
Tutkimussäätiö and Kluuvin rahasto, Liikesivistysrahasto as well as to Jenny ja Antti Wihurin rahasto for their financial support. I wish to thank OKO Bank … Hae Doc

Matka äidiksi
Tutkimustani ovat tukeneet Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Suomalainen Konkordia-liitto, Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö, Tampereen yliopisto ja … Dokumentoi Katsoja

Akseli Aittomäki Teatteriohjaaja, Tanssija, Näyttelijä Erityisalueet …
2012 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 2011 ½-vuotinen valtion taiteilija-apuraha, valtion näyttämötaidetoimikunta. TYÖRYHMÄN JÄSENENÄ TAI YHTEYSHENKILÖNÄ … Nouda Here

Alkusanat, Johdanto
Ammattikorkeakoulu, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Kouvolan seudun kuntayhtymä, Itä-Uu-denmaan, Helsingin kaupungin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset, Ekokem Oy Ab, William … Paluu Doc

Filosofia.fi – Wikipedia
Portaalin tuottamista ovat tukeneet Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Suomen Kulttuurirahasto ja Opetusministeriön kulttuurin tietoyhteiskuntahanke sekä ruotsinkielisen osion tuottamista Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska kulturfonden ja Otto A. Malms donationsfond. … Lue artikkeli

The Connectivity Of Musical Aptitude And Foreign Language Learning …
Jenny ja Antti Wihurin rahasto Koivisto-säätiö Pythagoras graduate school (Academy of Finland) Suomalainen Konkordia-liitto Turun Yliopistosäätiö … Docin Hakeminen

ISBN 978-952-15-19 (PDF)
Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Ulla Tuomisen s¨a¨ati¨o Marraskuu, 2002 Hakusanat: tuulivoimalat, ep¨alineaarinen s¨a¨at¨o, sumea s¨a¨at¨o, … Saa Dokumentti

Lisensiaatintutkimus PERUNAN TYPPILANNOITUS LUONNONMUKAISESSA …
Työtä tukivat taloudellisesti myös Oiva Kuusisto Säätiö ja Jenny ja Antti Wihurin Rahasto. Seinäjo en ammattikorkeakoulun palkallinen tutkimusvapaa ja Ilmajoen yksikön entisen ja nykyisen johta … Näkymä Dokumentoi

Tags: , , ,

{ Comments are closed! }