Kaiteran Rahasto

Pentti Kaitera – Wikipedia
Professori Pentti Kaiteran rahaston tarkoituksena on Pohjois-Suomen henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen. Rahasto jakaa tunnustuspalkintonsa joka toinen vuosi Oulun yliopistossa tehdystä ansiokkaasta työstä tai merkittävästä toiminnasta Pohjois-Suomen hyväksi. … Lue artikkeli

Interreg III A Karjala – Toimenpidekokonaisuus 1
Pentti Kaiteran katu 1, 90014 Oulun yliopisto. http://www.kotu.oulu.fi/ KARJALAN JA POHJOIS-POHJANMAAN YHTEISTYÖVERKOSTO-HANKE. Hankkeen esittely: Hankkeessa edistetään alueen pk-yritysten edellytyksiä käynnistää yhteistyötä Karjalan tasavallan ja Luoteis-Venäjän alueille. … Hakea sisältöä

Interreg III A Karjala – Toimenpidekokonaisuus 1
Pentti Kaiteran katu 1, 90014 Oulun yliopisto Interreg III A Karjala – toimenpidekokonaisuus 1.2 esittely: Edellisellä ohjelmakaudella perustettiin Euregio Karelia: luotiin yhteinen tahto, yhteinen hallinto, yhteinen ohjelma ja yhteinen rahasto. … Hae Täysi Lähde

Kuvia Kaiteran Rahasto

Tietopisto
Fessori Pentti Kaiteran syntymästä tuli 19. marraskuuta kuluneeksi sata vuotta. Merkkipäivän yhteydessä hänen muis-tomerkikseen perustettu Pentti Kaite-ran rahasto myönsi tunnustuspalkinnon … Get sisältö tänne

APURAHOJA
Käyntiosoite: Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON TUKISÄÄTIÖ Inari ja Reijo Holopaisen säätiön rahasto • Rahaston tarkoituksena on tukea ja edistää maarakennusalan, teknistä, teknis-taloudellista ja … Saa Doc

Kuvia Kaiteran Rahasto

Tietopisto 2 02
Pentti Kaiteran rahasto jakoi tun-nustuspalkinnon nyt 9. kerran. Aiem-min palkinnon ovat saaneet ope-tusneuvos Kerttu Saalasti, profes- … Sisältö Retrieval

Tags: ,

{ Comments are closed! }