Kasvurahastojen Rahasto

Kasvurahastojen Rahasto Kuvat

KIRJALLISUUSKATSAUS
Kasvurahastojen tavoitteena on sijoitusrahasto-osuuden arvon kasvattaminen, joten vuotuista voittoa ei jaeta osuudenomistajille. Erikoisrahasto ei ole mikään erillinen rahastotyyppi, vaan rahasto, jolla on oikeus poiketa sijoitusrahastolain mukaisesta sijoitusrajoituksista … Lue asiakirja

Kasvurahastojen Rahasto

Luova Vienti Case: Kasvuväylä
2008 perustama Kasvurahastojen Rahasto Ky, joka tekee sijoituksia kasvuyrityksiin sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin. –Keksintösäätiö on ottanut käyttöön alueelliseen asiantuntija-verkostoon … Pääsy Dokumentoi

Kuvia Kasvurahastojen Rahasto

I20900912 TESI Kansi
Joulukuussa 2008 perustettuun Kasvurahastojen Rahasto Ky:öön. Rahaston kokonaispääoma on 135 milj. euroa ja se sijoittaa kasvuyrityksiin sijoittaviin pääomasijoitusrahas- … Nouda Here

kuvia Kasvurahastojen Rahasto

Suomen Teollisuussijoitus Oy
Kasvurahastot 235,7 milj. euroa Yritysjärjestelyrahastot 96,2 milj. euroa Kasvurahastojen Rahasto Ky 54 milj. euroa Suorat sijoitukset 101,6 milj. euroa … Hae sisältö

Kuvia Kasvurahastojen Rahasto

Kasvuväylä Yritystilaisuus 26.5
2008 perustama Kasvurahastojen Rahasto Ky, joka tekee sijoituksia kasvuyrityksiin sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin. – Keksintösäätiö on ottanut käyttöön alueelliseen asiantuntija-verkostoon … Nouda Doc

Kasvurahastojen Rahasto Kuvat

Elokuu 2009 Suomen Teollisuussijoitus Oy
Ilj. euroa Kasvurahastot 235,7 m ilj. euroa Yritysjärjestelyrahastot 96,2 m ilj. euroa Kasvurahastojen Rahasto Ky 54 milj. euroa Suorat sijoitukset 101,6 m … Saa Dokumentti

Kuvia Kasvurahastojen Rahasto

VAASAN YLIOPISTO
Kasvurahastojen sijoitukset kohdistetaan pitkän aikavälin kasvupotentiaalia omaaviin osakkeisiin (Kytönen ym. 1993:14). Rahasto Aloitus PVM kk/vuosi RahastoPO MEUR Merkintä- palkkio %/ min. EUR Hallinn. & säilytys- palkkio % Lunastus- palkkio % / min. EUR … Paluu Dokumentoi

Kasvurahastojen Rahasto Kuvat

Oma Yritys 2012 – Vauhtia Kansainväliseen Liiketoimintaan …
2008 perustama Kasvurahastojen Rahasto Ky, joka tekee sijoituksia kasvuyrityksiin sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin. –Keksintösäätiö on ottanut käyttöön alueelliseen asiantuntija-verkostoon … Käyttämään tätä asiakirjaa

Kasvurahastojen Rahasto Kuvat

TESI Vuosikertomus FINAL
En kanssa perustettuun Kasvurahastojen Rahasto Ky:öön sekä 85 yksityiseen pääomasijoitusrahastoon, joiden kautta Teollisuussijoitus oli sijoittajana 345 kohdeyrityksessä. … Lue lisää

Tags: ,

{ Comments are closed! }