Kaukoitä Rahasto

SkandiaElina Maailma 31.05
Osakerahastot:Kaukoitä 14,5% FirstStateInvestmentsAsiaPacific LeadersB Muut: 24,6% Rahasto sijoittaa varat edelleenrahastoihin,jotkaperivätomatpalkkionsa. 50 … Nouda Doc

Helsinki 11.10
Kaukoitä 5 v Danske Invest Kulta 19,9 19,8 Vaihtoehtoiset sijoitukset Syyskuussa Rahastoraportille lisättiin seuraavat rahasto-osuudet: OP-Pohjoismaat Indeksi II A … Näytä Doc

Kansainvälistymis- Palvelut Yrityksille
Alueita ovat Venäjä, Manner-Eurooppa ja Kaukoitä. Se tukee kansainvälisesti kilpailukykyisten matkailutuotteiden kehittä Finnfund (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) tarjoaa pitkäai-kaista riskirahoitusta kannattaviin hankkeisiin kehitysmaissa … Asiakirjan haku

Helsinki 9.12
Kaukoitä 5 v Danske Invest Kulta 19,7 20,6 Vaihtoehtoiset sijoitukset Marraaskuussa Rahastoraportille lisättiin seuraavat rahasto-osuudet: JPM US Aggregate Bond A (acc)-EUR hedged … Paluu Dokumentoi

AP Aamuseminaari 27.09.2007
Näin pääomaturvattu rahasto toimii zOmaisuuslajipainotusta muutetaan rahaston kehityksen ja markkinanäkymien mukaan tuottohistoria – Japani ja Kaukoitä – hajautetun salkun kulmakiviä – Nordic Small Cap – parasta … Näkymä Dokumentoi

SkandiaElina Maailma 31.03
Osakerahastot:Kaukoitä 14,6% FirstStateInvestmentsAsiaPacific LeadersB Muut: 25,5% Rahasto sijoittaa varat edelleenrahastoihin,jotkaperivätomatpalkkionsa. 50 … Nouda Document

Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2011
Nordea Kaukoitä 167 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 171 Nordea Kiina 177 Rahasto sijoittaa varansa korkealuokkaisiin kohteisiin, joiden juoksuajat ovat lyhyitä. … Dokumentoi Katsoja

VUODENVAIHTEEN MARKKINA-ARVOT 2010 / MARKNADSVÄRDEN VID ÅRSSKIFTET …
EM Rahasto-Obligaatio 2013 Crédit Agricole Corp & In XS0321391756; 10.10.2013 31.12.2010 Front Alnilam Kaukoitä Obligaatio; RBS FI4000013248; 20.5.2013 31.12.2010; 113,27 % … Lue Content

Erikoissijoitusrahastot ELITE Ja POPULUS PYN Rahastoyhtiö Oy
Rahasto ei ole Sijoittajien korvausrahaston eikä Talletussuojarahaston piirissä. Markkina-alueena Kaukoitä, esim. Thaimaa, Etelä-Korea, Filippiinit, Singapore, Hong … Pääsy Dokumentoi

Avaintietoesite
Sijoitusrahasto Nordea Kaukoitä kasvu Avaintietoesite 2 (2) Rahaston kulut Rahasto-osuuksien ostamiseen ja myymiseen liittyvät kertamaksut Merkintäpalkkio (%) 1,00 … Käytä Docia

Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2004
Nordea Kaukoitä 32 Nordea Maailma 32 Nordea Medica Life Science 33 Nordea Nordia 33 www.nordea.fi/rahasto. Vuosi-kertomuksen molemmat osat saa Suomessa myös Nordean … Lue asiakirja

Tags: ,

{ Comments are closed! }