Kehittyvä Aasia Rahasto

Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat K Kehittyvien Markkinoiden …
35 % kehittyvä Aasia, 35 % Itä-Eurooppa, 20 % Latinalainen Amerikka ja 10 % Lähi-itä ja Tämä Rahastokatsaus ei ole kehotus merkitä tai lunastaa rahasto-osuuksia. … Hae Täysi Lähde

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto
Valuutassa sijoittava rahasto Suomessa. • Kehittyvien valtioiden liikkeeseenlaskemat lainat ovat nopeasti kehittyvä omaisuusluokka mutta yleensä nämä ovat nk. Aasia 19 % Lähi-Itä ja Afrikka 10 % 1,3 % 1,7 % 2,2 % 3,3 % 9,4 % 10,0 % 10,0 % … Näkymä Dokumentoi

MITEN VARAINHOITAJA VALITSEE SIJOITUSKOHTEENSA
Maailma USA Eurooppa Aasia (ex-Japani) Japani Kehittyvät rahasto ca sh aidosti aktiivinen 0,5% p.a. 0,2% p.a. 1-2% p.a. Kehittyvä markkina 1 Kehittyvä markkina 2 Toimiala tms. korirahastot … Saa Dokumentti

Finnairilla Ennätyskvartaali – Aasian-liikenne Kasvun Ajurina
Kehittyvä identiteettimme auttaa meitä erottumaan kilpailijoistamme entistä paremmin. Omaan pääomaan sisältyy suojauslaskentaan liittyvä käyvän arvon rahasto, jonka Maantieteelliset segmentit ovat Suomi, Eurooppa, Aasia, Pohjois-Amerikka ja … Hae Here

Merkittävä rahasto Vaihdettava rahasto
**Rahasto ei kerrytä bonuksia. Vaihtopalkkiot peritään seuraavan taulukon mukaisesti: Vaihdettava rahasto Korkorahasto Osake- tai yhdistelmärahasto Indeksirahasto OP-Kehittyvä Aasia 1,5% (huom minimisij. aika 4 kk) … Käy Document

Avaintietoesite OP-Kehittyvä Aasia -erikoissijoitusrahasto, A-osuus …
OP-Kehittyvä Aasia on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Aasian kehittyville osakemarkkinoille. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen … Hae sisältö

Tags: , ,

{ Comments are closed! }