Kehittyvien Markkinoiden Rahasto

Kehittyvien markkinoiden Osakerahastojen Kuukausittaiset …
Kehittyvien markkinoiden osakerahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät 1/2002 – 7/2006 Fides Turun yliopiston rahasto * 3,9 (14) 17,4 (12) 9,2 (33) -3,2 (49) -0,5 (61) 13,0 0,5 0,1 … Hae Täysi Lähde

OSAKESALKUN HAJAUTTAMISEN VÄLINEET LATINALAISEN AMERIKAN MARKKINOILLE …
Afrikan indeksiin sijoittava rahasto. (Morningstar ETF’s 100, 16–18) Indeksiosuuksien läpimurtoa edesauttoivat voimakkaasti vuosina 2004–2005 raaka-aineiden, öljyosakkei-den ja kehittyvien markkinoiden voimakas kasvu. … Käyttämään tätä asiakirjaa

Avaintietoesite – ISIN-koodi FI0008807532 – Tavoitteet Ja …
Rahasto sijoittaa myös kehittyville markkinoille sijoittavien rahastojen osuuksiin. Sijoituskohteet ovat pääasiassa euro- tai dollarimääräisiä. Lisäksi rahaston varoista enintään 30 % voi olla kehittyvien markkinoiden paikallisissa valuutoissa liikkeeseen laskettuja sijoituskohteita. … Lue lisää

AKTIA
Aktia Emerging Market Lyhyen koron rahasto Sijoittaa lähinnä kehittyvien valtioiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen Ålandsbanken Euro High Yield Korkorahasto High yield- ja kehittyvien markkinoiden korkorahastoihin. … Dokumentoi Katsoja

SIJOITUSRAHASTOJEN HINNASTO 5.2.2010 LÄHTIEN Vähimmäis Merkintä …
Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Kehittyvien markkinoiden osakerahastot Sivu 1 (2) 3) Sijoituskohteina olevista sijoitusrahastojen rahasto-osuuksista ja yhteissijoitusyritysten osuuksista veloitetaan kuitenkin aina niiden … Hae Doc

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto
Kehittyvien markkinoiden riskilisä suhteessa kehittyneisiin markkinoihin on edelleen alhainen Æhajautushyöty on merkittävä • Rahaston tuotto-odotus on korkea (8-10 % p.a) • Rahasto soveltuu hyvin osaksi sijoitussalkkua … Käyttämään tätä asiakirjaa

Ålandsbanken Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 1.1.–30.6.2011 …
Kehittyvien markkinoiden osakerahastoihin sijoittava rahastojen rahasto ÅlandSbanken nOrdiC Value Pohjoismainen osakerahasto ÅlandSbanken Finland Value … Hae Here

Erikoissijoitusrahasto Seligson & Co Kehittyvät Markkinat …
Kohderahaston sijoituspolitiikkana on ostaa kehittyvien markkinoiden yhtiöiden arvo-osakkeita. Rahasto pyrkii löytämään yhtiöitä, joiden kurssikehitys on vakaata ja markkina-arvo alhainen verrattuna taseesta laskettavaan … Sisältö Retrieval

Aktia Kehittyvät Markkinat Osake Kuukausiraportti
Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat nousseet +6,3 %. Rahaston riski-tuottoprofiili kuvaa rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua … Asiakirjan haku

5 VUODEN TUOTTOKEHITYS
Sijoituskohteena ovat lisäksi vaihtovelkakirjat sekä kehittyvien markkinoiden RAHASTON TUNNUSLUVUT (12 KK) Rahasto Vert.indeksi A/B osuuden arvo, EUR 15,80 / 25,18 – … Read Here

Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2011
Seuraavat rahasto-kohtaiset tiedot: – osuuden arvonkehitys . Nordea Yrityslaina Plus kehittyvien markkinoiden kasvun jatkuminen. Pysty-vätkö ne edelleen tarjoamaan vetoapua maailmanta- … Näytä Doc

Tags: , ,

{ Comments are closed! }