Keskipitkän Koron Rahasto

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 10.6.2010 Erikoissijoitusrahasto Nordea …
Rahasto on keskipitkän tai pitkän koron rahasto, jonka sijoitusten hinnat voivat olla herkkiä yleisille korkotason muutoksille, minkä vuoksi Rahaston … Näkymä Dokumentoi

Sijoituspalvelututkinnon Tentti
15 Rahasto, jonka Jensenin alfa on positiivinen, on menestynyt ottamaansa riskiin nähden hyvin (ja siihen sijoittaneet ovat 34 Keskipitkän koron rahastot sijoittavat sekä lyhyt- että pitkäaikaisiin korkoinstrumentteihin. … Asiakirjan haku

Tiedosto: Sijoituspalvelututkinnon Tentti / APV1 Tenttipäivämäärä …
Väite: Mitä pienempi Sharpen tunnusluku, sitä parempi rahasto. V Amm. sijoittaminen s. 279.; 30 Rahamarkkinarahastot ovat ns. keskipitkän koron rahastoja. V Sijoittajan korko-opas, s. … Docin Katsoja

KIRJALLISUUSKATSAUS
Tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää kolmen kk:n euribor-koron tuotto. 5.2.2 KESKIPITKÄN KORON RAHASTOT. Keskipitkän koron rahastot hajauttavat varansa jäljellä olevalta juoksuajaltaan pitkiin ja lyhyisiin korkosijoituksiin riippuen korkomarkkinoiden tuotto-odotuksista. Rahasto on siis … Saa Doc

Tapiola Korkomaailma
keskipitkän aikavälin allokaatiopäätöksillä on tärkeä Vastuunrajoitus: Rahaston kuukausikatsaus ei ole kehotus merkitä tai lunastaa rahasto-osuuksia. koron suhteessa volatiliteettiin. Mitä korkeampi luku on, sitä parempi … Saa Doc

YLEISTIETOA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ
Keskipitkän ja pitkän koron rahastot sekä yhdistelmärahastot muodostavat seuraavan riskiluokan. jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat samanlaiset oikeudet … Hae Tämä asiakirja

ELÄKESÄÄSTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA – MITÄ LAKI …
Halutessaan pitää lyhyen koron rahastoa esimerkiksi pitkäaikaisen osakesalkun kaverina eräänlaisena vararahastona mahdollisiin yllättäviin menoihin. Keskipitkän koron rahasto on eräänlainen lyhyen ja pitkän koron rahaston välimuoto. … Hae Täysi Lähde

Tags: , ,

{ Comments are closed! }