Keskipitkän Koron Rahastot

RAHOITUSTARKASTUS Annettu
Lyhyen koron rahastot : 20 . 10 : 10 . 3 : Keskipitkän koron rahastot . 20 : 10 . 15 : 4 . Pitkän koron rahastot : 20 . 15 : 3 . Osakerahastot : 20 . 20 : 3 . Pääomarahastot … Pääsy Dokumentoi

KIRJALLISUUSKATSAUS
Keskipitkän koron rahastot hajauttavat varansa jäljellä olevalta juoksuajaltaan pitkiin ja lyhyisiin korkosijoituksiin riippuen korkomarkkinoiden tuotto-odotuksista. … Docin Katsoja

SIJOITUSRAHASTO POHJOLA SININEN KORKO
rahastot. Rahaston volatiliteetti (p.a. 31.12.2005) edeltävältä 12 kuukaudelta on 1,41 %. Rahasto on keskipitkän koron rahasto, joka sijoittaa varan-sa euromääräisiin matalariskisiin korkoinstrumentteihin. … Saa Doc

Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2004
– yhdistelmärahastojen, ml. rahastojen rahastot, osalta noin 2,0 % (2,0 %); – joukkolainarahastojen osalta noin 3,0 % (3,0 %); – keskipitkän koron rahastojen, pl. rahastojen … Docin Hakeminen

Ålandsbanken Sijoitusrahastot Vuosikertomus 2011
Keskipitkän koron rahasto ÅlandSbanken euro high Yield Euromääräinen High Yield -korkorahasto Tietyt rahastot ovat myös merkittävissä Ruot – sissa Pensionsmyndighetenin kautta . … Paluu Dokumentoi

Sijoituspalvelututkinnon Tentti
34 Keskipitkän koron rahastot sijoittavat sekä lyhyt- että pitkäaikaisiin korkoinstrumentteihin. O Miten sij. rahastoihin. s. 63. 35 Yhdistelmärahasto sijoittaa kaikki varansa muihin rahastoihin . … Hakea sisältöä

ELÄKESÄÄSTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA – MITÄ LAKI …
3.4.3 Lyhyen koron ja keskipitkän koron rahastot.. 10 3.4.4 Pitkän koron rahastot .. 11 … Saa Dokumentti

YLEISTIETOA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ
Keskipitkän ja pitkän koron rahastot sekä yhdistelmärahastot muodostavat seuraavan riskiluokan. Korkorahastojenkin tuotto saattaa olla negatiivinen korkojen noustessa. … Näytä Doc

F INANSSIALAN K ESKUSLIITTO A ALTO U NIVERSITY E XECUTIVE E DUCATION O Y
Keskipitkän koron rahastot sijoittavat sekä raha- ja joukkovelkakirjamarkkinoille. 34. Yhdistelmärahasto sijoittaa kaikki varansa muihin rahastoihin. … Docin Katsoja

VIEKÖ VERTAILUINDEKSI AINA VOITON? – Jyväskylän Yliopisto …
Rot ovat laskeneet, ja keskipitkän– sekä pitkän koron rahastojen tuotot ovat olleet hyviä. Toi saalta lyhyen koron rahastot ovat nousseet varteenotettavaksi vaihtoehdoksi perinteiselle ti … Käyttämään tätä asiakirjaa

OP-Korkosalkku A
Web-sivusto www.op.fi/rahastot Perustamispäivä 8 marras 1995 Salkunhoitaja Timo Leskinen Rahasto on keskipitkän koron rahasto ja sen korkoriski vastaa keskipitkän joukkolainasijoituksen korkoriskiä. … Hae Tämä asiakirja

Tags: , ,

{ Comments are closed! }