Koulutustuki Rahasto

Työttömyyskassat 2009
Laski alle 100 prosenttiin, kun vuonna 2008 pienin tasoitus-rahasto oli 126 prosenttia. Tuntematon 19 725 56,96 22 59,46 419 72,14 116 47,00 Ansiopäiväraha Koulutuspäiväraha Koulutustuki Vuorottelukorvaus … Hae sisältö

Proposal For A
Koulutustuki . Ilmoitus yksittäisestä tuesta asetuksen (EY) N:o 68/2001 5 artiklan mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2.3 Mikä on toimenpiteen kesto tai jos kyse on rahastosta, minkä ajan kuluessa ja miten pitkäksi ajaksi rahasto voi tehdä sijoituksia? … Asiakirjan haku

Työttömyyspäivärahan Vaikutus Työsuhteen Perusteettomasta …
2.2.4 Koulutustuki ja koulutuspäiväraha .. 10 myyspäivärahaa yhdessä valtion kanssa, rahasto tilittää saamistaan korvausosuuk- … Näkymä Dokumentoi

TYÖTTÖMYYSKASSAN STRATEGIA
Maksamista etuusmenoista.  Vuodesta 2003 lähtien TVR on maksanut hallintotukea palkansaajakassoille 2 € jokaista ansiopäiväraha-, koulutustuki Työttömyysvakuutus-rahasto (työnantajat) … Saa Dokumentti

Ammatillisesti Suuntautuneen Aikuiskoulutuksen Kehittäminen
Koulutustuki maksetaan Joko perustukena tai ansiotukena. Koulutustuki on samansuuruinen kuin työttömyyspäiväraha, mutta koulutusaikaiset tulot olisi mahdollista kehittää voimavaroiltaan mittavampi ja työikäisen aikuisväestön osaamisen monipuoliseen tukemiseen keskittyvä rahasto. … Pääsyn Sisältö

Yritystukiselvitys
koulutustuki • epäedullisessa asemassa olevien ja alentuneesti työkykyisten työntekijöiden rahasto) 88 milj. euroa. Kun rakennerahastoista tulevan rahan käyttö edellyttää suu- … Lue koko lähdekoodi

Jäseneduilla Vastinetta Jäsenmaksulle! JÄSENEDUT 2005
koulutustuki– ja koulutuspäiväraha-asiat. Jos jäät työttömäksi • Ilmoittaudu työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi jen rahasto-osuuksia Lakimiesliiton jäsenille alennetuilla merkintäpalkkioilla. … Hae Tämä asiakirja

DMF Rahoitusmahdollisuudet 070124
• toimii maanlaajuisesti • rahasto aloitti toimintansa syksyllä 2005 ja on vuo • AVEK ( www.kopiosto.fi/avek )– koulutustuki, kulttuurivientituki ja kehittelytuki – lyhyt- ja dokumenttielokuvien sekä mediataiteen … Käyttämään tätä asiakirjaa

Www.sosiaaliportti.fi
Ovat esimerkiksi: palkka/yritystulo, ansiosi-donnainen työttömyyspäiväraha, Kelan työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, koulutustuki (08) Rahasto-osuudet, tuotto-/voitto-osuudet (09) Vakuutussijoittaminen (takuuluottosäästäminen, korko+asiakashyvitys) … Näytä Doc

Tags: ,

{ Comments are closed! }