Lääketieteen Rahasto

Vihreä Keidas Ry:n Vapaaehtoistoiminta Lehdistötiedote 1.12
Toiminnan suurimmat rahoittajat ovat v. 2009 Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Helsingin kaupunki, teologian, lääketieteen, päihdetyön, talouden, hallinnon, musiikin, teatteritaiteen, askartelun, vierai- … Nouda Here

LOUNAISSUOMALAISTEN SYÖPÄRAHASTOJEN
Maanviljelijä Antti Tammisen ja emäntä Pirkko Tammisen rahasto. Lounaissuomalaisten Syöpärahastojen hoitokunnille osoitetut hakemukset laaditaan erityiselle apurahalomakkeelle 13 kappaleena (yksi alkuperäinen ja 12 kopiota) ja jätetään hoitokuntien sihteerille, lääketieteen tohtori h.c … Hae Tämä asiakirja

Kotisivukone.fi
Lääketieteen suhteen esityksessä todettiin, että vuodesta 1871 alkaen poikkeustapauksessa lääketieteen opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös nainen. Häntä kunnioitettiin perustamalla Rosina Heikel- rahasto sekä Helsingin yliopistoon että Finska Läkaresällskapet’iin. … Saa Doc

Puoli Vuosisataa lääketieteen Tutkimusta Suomessa Lauri Saxén
Erityisen selkeästi lääketieteen aloilla. Hyvästi Eurooppa. Aina 1940-luvun puoli Yksityisten rahasto jen ohella on myös valtion kiinnostus tieteen tu1945– … Lue lisää

TURUN YLIOPISTON OPISKELIJOILLE JA TIETEENHARJOITTAJILLE TARKOITETUT …
rahasto (1 000 €) Rahastosta jaetaan yksi tai useampi apuraha yli-opiston kirjoissa olevalle ansioituneelle, varattomalle menkieliselle lääkärille tai lääketieteen opiskelijalle Turun yliopistossa jokoopintomatkaa tai tutkimus- … Käytä Docia

Suomalaisen Tiedeakatemian Myöntämät Palkinnot Ja Apurahat 2009 …
Anna Kotronen, HY, väitöskirja lääketieteen (sisätaudit) alalla: Liver fat in the metabolic syndrome and type 2 diabetes .. Lisäksi Väisälän rahasto omistaa yhdessä Emil Öhmannin Säätiön kanssa vuonna 2006 hankitun kiinteistön Asunto Oy Helsingin … Käytä Täyttä Lähdettä

UUTISVILLA – Tiedekunnan Tiedotuslehti
Lääketieteen määräraha käytetään Wihurin Tutkimuslaitoksen ylläpitämiseen. Kuvataiteen apu rahat kohdistetaan taiteen tutkimukseen. Rahasto myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen työskentelyyn tarkoitettuja apura … Lue Content

UUTISVILLA – Tiedekunnan Tiedotuslehti
Lääketieteen määräraha käytetään Wihurin Tutkimuslaitoksen ylläpitämiseen. Kuvatai teen apurahat kohdistetaan taiteen tutkimukseen. Rahasto myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen työskentelyyn tarkoitettuja … Read Here

Hallituksen Kertomus Liikesivistysrahaston Toiminnasta Vuonna 2010
lääketieteen tohtori h .c . Keijo Ketonen 2012 kauppaneuvos Pentti Kivinen 2011 Sijoitussalkussa olevien osakkeiden ja rahasto-osuuksien kirjanpitoarvo … Saa Doc

JA IEDETTÄ TUKIEN TAIDETTA
To tulee jakamaan varoja lääketieteen tutkimukseen vuodesta 2017 alkaen. Vuonna 1999 perustettiin Yrjö ja Marjatta Juharin rahasto, joka perustui verosihteeri Marjatta Juharin (1908–1999) tes- … Dokumentoi Katsoja

Kiinan Kansantasavallan Valtioneuvosto – Wikipedia
Kansallinen luonnontieteiden rahasto: Puheenjohtaja Chen Jiaer; Ministeriöiden ja komissioiden alaiset toimistot ja virastot Valtion perinteisen kiinalaisen lääketieteen hallinto: Johtaja She Jing (virkaatekevä) … Lue artikkeli

MK MK MK I MK MK MK MK …
Tätä varten yhdistys perusti vuonna 1979 apurahatoimikunnan, jonka tarkoituksena tuolloin oli antaa lausuntoja Suomen Lääketieteen säätiön Paavo H I H I 3TIPENDIRAHASTO ++-RAHASTO Apurahojen … Hakea sisältöä

Tags: ,

{ Comments are closed! }