Leader Rahasto

Wikipedia:Artikkelitoiveet/Yhteiskunta – Wikipedia
Harvard Endowment – Harvardin rahasto; Honkasen säätiö eli Heikki ja Hilma Honkasen Säätiö LEADER (de:Leader) M. A. Castrénin seura; Maa- ja Kotitalousnaisten keskus … Lue artikkeli

Tuet, Avustukset Ja Muut Rahoitusmahdollisuudet
EUn ohjelmakausi 2007-2013; rakennerahastot: – Euroopan aluekehitys rahasto EAKR – Euroopan kalatalousrahasto EKTR – Euroopan maaseutu rahasto EMR Leader-ryhmien toiminta em. linjojen mukaisesti sekä ryhmien alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö. … Nouda Here

VUOSIKERTOMUS
Tuohjelmaan (ALMA), Tavoite-1 -ohjelmiin ja LEADER + -ohjelmiin sekä Elinkeinokalatalouden kehittämisohjel- Rahasto Otantatarkastukset 2007 2006 2005 kpl € kpl € kpl € EMOTR-T Alueellinen maaseutuohjelma … Sisältö Retrieval

SYSMÄN KUNNAN PROJEKTIOHJEISTO
Toimintaryhmää ohjaavat Leader –toimisto sekä Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistys ry. Leader+ -yhteisöaloitteella rahoitetaan Tietyn toiminta-alan innovatiiviseen kehittämiseen suunnattu rahoitusohjelma, jonka päärahoittajana on jokin EU –rahasto. … Käyttämään tätä asiakirjaa

ANSIOLUETTELO Sukunimi: HUKKA
And Sanitation Collaborative Council), Dakar, Senegal  27 huhtikuuta-16 toukokuuta, Visionäärinen ja tietojohtaminen vesihuollossa, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Kenia  18-22 maaliskuuta 2000, Second World Water Forum, the Hague, the Netherlands  Joulukuu 1999, Mission leader of … Tarkastella asiakirjaa

RAHOITTAJIA JA RAHASTOJA
Yhteystiedot: Lapin rahasto Alarahasto: Matias Kourilan rahasto. Asiamies Helena Tiuraniemi helena.tiuraniemi@valry.fi Puh. 0403 101 295 Pienemmille kohteille avustusta myöntävät esimerkiksi LEADER-toimijat, jotka rahoittavat maaseudun elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä lisääviä … Dokumentoi Katsoja

ELINVOIMAINEN MAASEUTU – MINISTERIÖIDEN VASTUUT JA ALUEELLINEN …
Leader kv-hankkeet EU:n ohjelmapolitiikan kehittäminen OECD ja IRN –yhteistyö RAHASTO-OHJELMAT Seurantakomiteat TE-keskukset Maakuntaliitot Lääninhallitukset … Näytä Doc

Dia 1
NYKYTILANNE 5 ohjelmatyyppiä – tukiosasto tukiosasto, tavoite 2 tukiosasto, uudet jäsenmaat – ohjausosasto, tavoite 1 ohjausosasto, LEADER + 3 rahoitus- ja valvontajärjestelmää – tukiosasto – tukiosasto, uudet jäsenmaat – ohjausosasto 2007-2013 Maaseudun kehittämiselle yksi rahasto … Nouda Here

Viestintäohjeet Manner-Suomen Maaseudun Kehittämisohjelmalle 2007–2013
Leader-tunnus Mikäli viestitään toimista tai toimenpiteistä, jotka on rahoitettu ohjelman Leader ohjelma, yksi rahasto sekä yksi rahoitus- ja valvontajärjestelmä. Kun tilanne on nyt … Hae Tämä asiakirja

Ajatuksia Vanajavesi- Hankkeesta
Neuvottelukunta ja rahasto Kilpailutusvelvoitteet eivät koske, voidaan tehdä hankinnat nopeasti ja käyttää alueen tutkimuskeskus • Viranomaisia • Hämeen ja Pirkanmaan ELYt • YM, MMM, TEM • EU • Muita mm. • Alueen yhdistykset • Kylät, LEADER-toimintaryhmät … Paluu Doc

Tags: ,

{ Comments are closed! }