Lyhyen Koron Rahasto

Säädöskokoelman Asiakirjamalli
Kysymykseen tulevia instrumentteja ovat avista- tai määräaikaistalletus, valtion velkasitoumus, kuntatodistus tai kotimaisen rahalaitoksen sijoitustodistus taikka lyhyen koron rahasto-osuus. … Lue koko lähdekoodi

Sijoitusrahasto Sampo Yhteisökorko
Lyhyen koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut nämä rahaston säännöt 19.2.2008. Liquidity Fund (jäljempänä Rahasto). 2 § Rahastoyhtiö Rahastoa hallinnoi Sampo Rahastoyhtiö Oy (jäljem- … Hae Täysi Lähde

Sijoitusrahastoja Koskevan Tiedonantovelvollisuuden Seurantatarkastus
Turiteettijakauman esittäminen on tärkeää erityisesti lyhyen koron rahasto jen kohdalla. Ucits IV -direktiivi uudistaa rahastojen esitteet … Nouda Document

KIRJALLISUUSKATSAUS
Keskipitkän koron rahastot hajauttavat varansa jäljellä olevalta juoksuajaltaan pitkiin ja lyhyisiin korkosijoituksiin riippuen korkomarkkinoiden tuotto-odotuksista. Rahasto on siis yhdistelmärahasto pitkän ja lyhyen koron sijoituksista. … Käy Document

Korkorahasto – Wikipedia
Korkorahasto on rahasto , joka sijoittaa varansa korkoa tuottaviin arvopapereihin . Riskitasoltaan korkorahastot ovat erilaisia: pienemmän riskin korkorahastot ovat riskitasoltaan lähestulkoon pankkitalletukseen verrattavia, mutta tarjolla on myös korkeamman riskin korkorahastoja. Lyhyen … Lue artikkeli

SANASTO – SUOMI
Tunnetaan myös nimellä lyhyen koron rahasto. Rahamarkkina-sijoitukset Lyhytaikaiset, enintään 1 vuoden jälkimarkkinakelpoiset velkakirjat. … Asiakirjan haku

TALLETUSSUOJARAHASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010
Rahasto turvaa myös ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevien sivuliikkeiden tallettajien saamiset siltä osin, kun ulkomainen oleviin sitoumuksiin, euromääräisen lyhyen koron rahastoihin, Talletussuojarahastoon kuulumattomien luottolaitosten sitoumuksiin ja … Get sisältö tänne

Arvo Takuu III Saannot
Sampo Rahastoyhtiön hallinnoimia lyhyen ja pitkän koron rahastoja sekä osakerahastoja. Näiden rahasto jen lisäksi käytetään myös suoria euroalueen raha … Nouda Document

RAHASTORAPORTTI
Lyhyen koron rahastot Osakerahastot Yhdistelmärahastot-300 200 700 1200 1700 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy 0200 10 100 … Käy Document

Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy:n Sijoitusrahastojen Säilytys …
Pitää, että riski on pienin rahamarkkinoille sijoittavissa lyhyen koron rahas- Rahasto sisältää korkoriskiä kun se sijoittaa korkoa maksaviin sijoituskohtei- … Käytä Docia

TALLETUSSUOJARAHASTO
Lisäksi rahasto kehitti hallintokäytäntöjään ja niihin liittyvää ohjeistusta. oleviin sitoumuksiin, euromääräisen lyhyen koron rahastoihin, Talletussuojarahastoon kuulumattomien luottolaitosten sitoumuksiin ja … Dokumentoi Katsoja

Tags: , ,

{ Comments are closed! }