Muut Rahastot

TILINPÄÄTÖSMALLI 4.10.2009 Esimerkki: Pienen Osakeyhtiön Tilinpäätös
Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Taseeseen, joka laaditaan ilman etusarakkeita (kuten tässä) tulee merkitä välisumma "Muut rahastot yhteensä". … Saa Dokumentti

Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339
Muut rahastot 6. Edellisten tilikausien voitto (tappio) 7. Tilikauden voitto (tappio) B Tilinpäätössiirtojen kertymä C Pakolliset varaukset … Read Here

LL LIIKENNE- JA VIESTINT˜- MINISTERIÖ PL 6B, 00022 TILASTOKESKUS PB …
Muut rahastot yhteensä. Edellisten tilikausien voitto +/ tappio Œ Tilikauden voitto +/ tappio Œ OMA P˜˜OMA YHTEENS˜ 2. TILINP˜˜TÖSSIIRTOJEN KERTYM˜ … Nouda Document

Sisällys
2.4.5.3 Muut rahastot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 2.4.6 Edellisten tilikausien voitto (tappio) . . . . . . . . . . . . . . . 84 … Saa Doc

Yrityksen Tuloslaskelmatiivistelmä (t EUR) 31.12.2009 12 KK 31.12.2008 …
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 809,9 Siirtosaamiset 504,1 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 3.269,0 Rahat ja pankkisaamiset 245,7 TASEEN LOPPUSUMMA 15.400,3 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma 1.880,3 Ylikurssirahasto 898,5 Muut rahastot … Hakea sisältöä

Tilikartta: Demo, 30.09
2140 Muut rahastot (osk) 215 Pääomapanokset (ay) 2150 Pääomapanokset (ay) 216 Arvonkorotusrahasto (ay) 2160 Arvonkorotusrahasto (ay) 217 Pääomapanokset (ky) … Docin Hakeminen

Asunto Oy Auerkumpu Tasekirja 1.1.2010 – 31.12
Muut rahastot yhteensä 332519,79 279144,81 Edellisten tlllkauslen voitto/tappio-40106,84 -40247,27 Tilikauden voitto/tappio 0,00 140,43 Oma pääoma yhteensä 601867,97 548492,99 … Lue lisää

Gossip Girl – Wikipedia
Paluun syyksi paljastuu Serenan itsemurhaa yrittänyt pikkuveli Eric, mutta asiasta eivät tiedä vielä muut. Naten henkilöllisyyden paljastamista kostonhimoisille opiskelijoille, Nate isän taloussotkut kun ovat sekoittaneet monen yalelaisenkin rahastot. … Lue artikkeli

Kirjanpitolain 1336/97 Mukaisten Tuloslaskelma- Ja Tasekaavojen …
Ylikurssirahasto xxxxxx xxxxxxx Arvonkorotusrahasto xxxxxx xxxxxxx Muut rahastot xxxxxx xxxxxxx 1. Omien osakkeiden tai osuuksien rahasto xxxxxx xxxxxxx … Get sisältö tänne

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN VIIMEAIKAISTA KÄYTÄNTÖÄ
Muut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,00. Edellisten tilikausien voitto (tappio) 0,00. Tilikauden voitto (tappio) 0,00 0,00. Poistot. Kirjanpitolautakunnan yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007 … Paluu Doc

Keskustelu:Uusiutuva Energia – Wikipedia
Siksi olen jättänyt rahastot ja indeksit pois kaupallisen mainostamisen ehkäisemiseksi. Tein muut muutokset erikseen, ja fysikaalisen muutoksen lopuksi. Palautusta ei tehty tähän viimeiseen versioon vaan poistettiin kaikki. … Lue artikkeli

LIITTEET
Muut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 0,00 Tilikauden voitto (tappio) 0,00 0,00 VÄHEMMISTÖOSUUDET 0,00 0,00 … Paluu Doc

TAPIOLA VARAINHOITO OY
Korkorahastot 36,6 % (26 %), yhdistelmärahastot 12,7 (12 %) ja muut rahastot 3,1 % (3 %). Tapiola Varainhoito Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen rahastopääomat aleni- … Hae Here

Tags: ,

{ Comments are closed! }