Non Ucits Rahasto

Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Finnreit Care 7.5
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka Rahasto on erikoissijoitusrahasto (non-UCITS), joka sijoittaa varansa pääasiassa kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin Suomessa. … Paluu Dokumentoi

OP-KEHITTYVÄT KORKOMARKKINAT 1 § Sijoitusrahaston Nimi Ja Toiminnan …
Sijoitusrahaston nimi on OP-Kehittyvät Korkomarkkinat -erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfonden OP-Tillväxtmarknad Ränta ja englanniksi OP-Emerging Market Debt Fund (non-UCITS). … Hae Here

MiFID Soveltuvuusarviointityöryhmä
Rahasto-osuudet Kotimaiset sijoitusrahasto-osuudet ml. erikoissi-joitusrahastot x Ulkomaiset sijoitusrahasto-osuudet UCITS x Ulkomaiset sijoitusrahasto-osuudet non-UCITS, … Käy Document

As At 2012.07.28. Currency EUR II Capital Guar. 100 Growth
Finnish at www.nordea.fi/rahasto Swedish at www.nordea.fi/fond 27/07/2007 29/07/2008 03/08/2009 03/08/2010 02/08/2011 The non-UCITS fund invests in fixed-income and equity 100 EUR – 5 years or since launch … Lue Content

Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Finnreit Care 7.5
Special Investment Fund Finnreit Care) (non-ucits)) on Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu erikoissijoitusrahasto (”Rahasto”). Y-tunnus 2473582-9. … Hae Tämä asiakirja

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO – YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE
0 . 1. GENERAL INFORMATION ABOUT THE FUND. The Estlander & Rönnlund Global XL Fund (Non UCITS) (hereinafter the Fund) is a non-UCITS fund registered in Finland administered by Blue White Fund Management Company Ltd (the Fund Management Company below. … Asiakirjan haku

Erikoissijoitusrahasto Nordea Suomi 130/30
Www.nordea.fi/rahasto 1 (3) 1 § Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto Nordea Suomi 130/30, ruotsiksi Specialplaceringsfond Nordea Finland 130/30 ja englanniksi Non-UCITS Nor … Lue Content

As At 2012.07.28. Currency EUR IV Capital Guar. 100 Growth
Finnish at www.nordea.fi/rahasto Swedish at www.nordea.fi/fond 03/12/2007 07/11/2008 16/10/2009 22/09/2010 26/08/2011 The assets of the non-UCITS fund were transferred into 100 EUR – 5 years or since launch … Paluu Doc

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO VISIO ALLOCATOR –nimisen Rahaston Säännöt …
Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfond VISIO Allocator ja englanniksi VISIO Allocator Fund (non-UCITS). Rahasto on sijoitusrahastolain mukainen erikoissijoitusrahasto. … Read Here

Danske Invest Kulta
Joitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston si-joitustoiminnan aloituspäivä on 11.11.2004. Ra-haston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 05.10.2011. Rahaston perusvaluutta on euro. Rahasto on erikoissijoitusrahasto (non-UCITS), jo- … Hae Tämä asiakirja

Erikoissijoitusrahasto Avenir
Erikoissijoitusrahasto Avenir on Suomessa rekisteröity erikoissijoitusrahasto (non-UCITS), jota Rahasto toimii pääasiassa pohjoismaisilla ja eurooppalaisilla osakemarkkinoilla … Sisältö Retrieval

EPL OSAKEOPTIMI Yksinkertaistettu Rahastoesite 25.3
Rahaston englanninkieli nen nimi on EPL Equity Optimum non-UCITS Fund. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa voidaan poiketa sijoitusrahastolaissa tarkoitetun si joitusrahaston sijoitusten hajauttamista koskevista rajoituksista. … Tarkastella asiakirjaa

Tags: , ,

{ Comments are closed! }