Non Ucits Rahasto

Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Finnreit Care 7.5
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka Rahasto on erikoissijoitusrahasto (nonUCITS), joka sijoittaa varansa pääasiassa kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin Suomessa. … Paluu Dokumentoi

OP-KEHITTYVÄT KORKOMARKKINAT 1 § Sijoitusrahaston Nimi Ja Toiminnan …
Sijoitusrahaston nimi on OP-Kehittyvät Korkomarkkinat -erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfonden OP-Tillväxtmarknad Ränta ja englanniksi OP-Emerging Market Debt Fund (nonUCITS). … Hae Here

MiFID Soveltuvuusarviointityöryhmä
Rahasto-osuudet Kotimaiset sijoitusrahasto-osuudet ml. erikoissi-joitusrahastot x Ulkomaiset sijoitusrahasto-osuudet UCITS x Ulkomaiset sijoitusrahasto-osuudet nonUCITS, … Käy Document

As At 2012.07.28. Currency EUR II Capital Guar. 100 Growth
Finnish at www.nordea.fi/rahasto Swedish at www.nordea.fi/fond 27/07/2007 29/07/2008 03/08/2009 03/08/2010 02/08/2011 The nonUCITS fund invests in fixed-income and equity 100 EUR – 5 years or since launch … Lue Content

Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Finnreit Care 7.5
Special Investment Fund Finnreit Care) (nonucits)) on Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu erikoissijoitusrahasto (”Rahasto”). Y-tunnus 2473582-9. … Hae Tämä asiakirja

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO – YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE
0 . 1. GENERAL INFORMATION ABOUT THE FUND. The Estlander & Rönnlund Global XL Fund (Non UCITS) (hereinafter the Fund) is a nonUCITS fund registered in Finland administered by Blue White Fund Management Company Ltd (the Fund Management Company below. … Asiakirjan haku

Erikoissijoitusrahasto Nordea Suomi 130/30
Www.nordea.fi/rahasto 1 (3) 1 § Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto Nordea Suomi 130/30, ruotsiksi Specialplaceringsfond Nordea Finland 130/30 ja englanniksi NonUCITS Nor … Lue Content

As At 2012.07.28. Currency EUR IV Capital Guar. 100 Growth
Finnish at www.nordea.fi/rahasto Swedish at www.nordea.fi/fond 03/12/2007 07/11/2008 16/10/2009 22/09/2010 26/08/2011 The assets of the nonUCITS fund were transferred into 100 EUR – 5 years or since launch … Paluu Doc

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO VISIO ALLOCATOR –nimisen Rahaston Säännöt …
Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfond VISIO Allocator ja englanniksi VISIO Allocator Fund (non-UCITS). Rahasto on sijoitusrahastolain mukainen erikoissijoitusrahasto. … Read Here

Danske Invest Kulta
Joitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston si-joitustoiminnan aloituspäivä on 11.11.2004. Ra-haston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 05.10.2011. Rahaston perusvaluutta on euro. Rahasto on erikoissijoitusrahasto (nonUCITS), jo- … Hae Tämä asiakirja

Erikoissijoitusrahasto Avenir
Erikoissijoitusrahasto Avenir on Suomessa rekisteröity erikoissijoitusrahasto (nonUCITS), jota Rahasto toimii pääasiassa pohjoismaisilla ja eurooppalaisilla osakemarkkinoilla … Sisältö Retrieval

EPL OSAKEOPTIMI Yksinkertaistettu Rahastoesite 25.3
Rahaston englanninkieli nen nimi on EPL Equity Optimum nonUCITS Fund. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa voidaan poiketa sijoitusrahastolaissa tarkoitetun si joitusrahaston sijoitusten hajauttamista koskevista rajoituksista. … Tarkastella asiakirjaa

Tags: , ,

{ Comments are closed! }