Nordea Eurooppa Rahasto

Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2011
Nordea Eurooppa Indeksirahasto I -3 212 246,75 13,42532 13 469,10 Nordea Eurooppa Plus -9 052 057,07 709,91952 33 201,99 toa, joka on ainoa kotimainen Nordearahasto, jonka varoista voidaan veloittaa tuottosidonnainen palkkio … Hae Tämä asiakirja

AP Aamuseminaari 27.09.2007
Näin pääomaturvattu rahasto toimii zOmaisuuslajipainotusta muutetaan rahaston kehityksen ja Nordea Takuuturva 100 -rahastot zNyt yhteensä kolme Takuuturva 100 tarjoavat parhaat tuottonäkymät – Eurooppa on maantieteellinen … Dokumentoi Katsoja

Helsinki 9.12
Keski- ja Itä-Eurooppa 12 kk tuotto-riskisuhteeltaan parhaiten menestyneet rahastot Sharpen luvulla Marraaskuussa Rahastoraportille lisättiin seuraavat rahasto-osuudet: JPM US Aggregate Bond A (acc)-EUR hedged Nordea 1-Global Infl. Linked Bond Fund BI … Hae Here

Sijoitusrahasto Nordea Itä-Eurooppa
Www.nordea.fi/rahasto 1 (2) 1 § Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Nordea Itä-Eurooppa, ruotsiksi Place ringsfond Nordea Östeuropa ja englanniksi Nordea Eastern Europe Fund (jäl … Katsele Täyttä Lähdettä

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE
Tapiola Pankki Nordea BIC/SWIFT-koodi TAPIFI22 NDEAFIHH Tapiola Pankki Nordea 3.3.2004 rahastoon sulautui Euro-area 50 -niminen rahasto. Rahasto toimi silloin nimellä Eurooppa 50 -indeksirahasto. … Get sisältö tänne

PVM 26.07.2012. Valuutta EUR Eurooppa Kasvu
(yksinkertaistetut rahastoesitteet) ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista. Tärkeää tietoa Perustiedot 225 milj. EUR MNEUROL FI Ei Osuus 26.07 Rahastoyhtiö Rekisteröintimaa Eurooppa kasvu (per 100 … Docin Katsoja

Eurooppar Merkinta 2011
Rahasto Rahaston merkintätilit Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa REIT Merkintäsumma, EUR Nordea 159630-30108 IBAN: FI94 1596 3000 0301 08 BIC: NDEAFIHH Sampo 800015-70986332 IBAN: FI35 8000 1570 9863 32 BIC … Käytä Täyttä Lähdettä

Finlandia Eurooppa Sijoitusrahasto
Nordea 180530-5743 Tunnusluvut on laskettu Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti. Laskentakaava on saatavissa rahasto-yhtiöstä. Finlandia Eurooppa Sijoitusrahasto … Read Here

Nordea-sijoitusrahastot – Puolivuotiskatsaus 2005
Www.nordea.fi/rahasto. Puo- livuotiskatsauksen molemmat osat saa Suomessa myös Nordea Eurooppa 37 Nordea Eurooppa Plus 38 Erikoissijoitusrahasto Nordea European Equity Hedge 39 … Saa Doc

Tags: , ,

{ Comments are closed! }