Nordea Hedge Rahastot

Nordea Hedge Rahastot Kuvat

Varallisuudenhoidon Trendejä 2012
Hedgerahastot Listatut kiinteistöt Tuotto Riski Vaihtoehtoiset sijoitukset: Hyvä historiallinen riski-tuottosuhde (1995–2010) Lähde: Reuters Ecowin/Nordea Investment Management/ISA … Lue Content

Kuvia Nordea Hedge Rahastot

Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2004
Income Hedge, Nordea Takuuturva 100 ja Nordea European Equity Hedgerahastot, joissa on aino-astaan kasvuosuuksia. Kaikki sijoitusrahastot (pl. Hedgerahastot ja … Lue lisää

Nordea Hedge Rahastot Kuvat

Seligson rahastot 2-2005
SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 2/4 2005 valuutta-, raaka-aine-, kiinteistö- sekä erityyppisten hedge– Sen jälkeinen vertailuindeksi on 50% Nordea Finland Gov't Bond, 35% MSCI AC … Docin Katsoja

kuvia Nordea Hedge Rahastot

AP Aamuseminaari 27.09.2007
Nordea Turva 75 zMukana vain parhaat sijoituskohteet zTavoitteena korkea tuotto-odotus osakemarkkinat USA Pienten yhtiöiden osakkeet Mitä Hedgerahastot olivat syöneet? … Nouda Doc

Kuvia Nordea Hedge Rahastot

Sirpa Wallius, Strategic Investment Advice 17.9
Hedgerahastot osa ‘monilajista’ salkkua 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 3,5% 4,1% 4,7% 5,4% 6,0% 6,6% 7,2% 7,8% Nordea European Equity Hedge MSCI Maailma-indeksi euroissa Miksi ja mitä vaihtoehtoisia sijoituksia nyt? … Hae Täysi Lähde

Nordea Hedge Rahastot

Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Nordea Osakesalkku Kasvu
Vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, kuten hedge-rahastoihin, hyödykkeisiin, kiinteistöihin ja listaamattomiin osakkeisiin. verkkopankin Markkinatietopalvelusta, Rahastot Nyt -palvelusta internet-osoitteessa www.nordea.fi sekä Nordea Rahastoyhtiö Suomi … Käyttämään tätä asiakirjaa

Nordea Hedge Rahastot Kuvat

Nordea Pankki Suomi Oyj
Viiterahasto tarkoittaa Nordean European Equity Hedge –rahastoa. Nordea European Equity Hedge (jäljempänä Rahasto) on hedge-osakerahasto, jota Lisätietoja: Rahastot Nyt-palvelussa, www.nordea.fi/rahasto. Laskenta-asiamies on Nordea Pankki Suomi Oyj. … Saa Doc

kuvia Nordea Hedge Rahastot

Nordea-sijoitusrahastot – Puolivuotiskatsaus 2005
Nordearahastot antoi tukensa kyseisten yhtiöiden hallituksien esityksille. Fixed Income Hedge – ja Nordea European Equity Hedge -rahastoja, joiden varoista ainoina kotimai- … Get sisältö tänne

kuvia Nordea Hedge Rahastot

Varman Osavuosiraportti 1
Ja kaikissa markkinaolosuhteissa positiivista tuottoa tavoittelevat hedgerahastot. Lisäksi Varma ja Nordea Henkivakuutus Suomi Oy perustivat NV Kiin-teistörahasto I Ky:n, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä toimivan NV … Paluu Dokumentoi

Tags: , ,

{ Comments are closed! }