Nordea Kaukoitä Rahasto

Rahastoesite Nordea 1, SICAV
Nordea 1 – African Equity Fund Nordea 1 – Danish Bond Fund Kaukoitä Sijoittamisen näkökulmasta Hong Kong, Taiwan, Kiina, Etelä-Korea, Filippiinit, Indonesia Sijoituksen bruttosumma Rahasto-osuuden substanssiarvo, joka on kerrottu merkittävien osuuksien … Hae sisältö

Rahastoesite Nordea 1, SICAV
Nordea 1 – Japanese Value Fund Nordea 1 – Danish Bond Fund Kaukoitä Sijoittamisen näkökulmasta Hong Kong, Taiwan, Kiina, Etelä-Korea, Filippiinit, Indonesia Lunastuksen nettosumma Rahasto-osuuden substanssiarvo, joka on kerrottu lunastettavien osuuksien … Käyttämään tätä asiakirjaa

Nordea-sijoitusrahastot – Puolivuotiskatsaus 2005
Lisäys oli onnistunut, sillä Nordea Euro Obligaatio -rahas-ton tuotto vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 4,31 %. Parasta tuottoa alkuvuonna tarjosi Kaukoitärahasto lähes … Hae Doc

Vuosikertomus 2010 Nordea-sijoitusrahastot – Rahastojen Osuuden Arvon …
Tot, joita ovat Nordea Euro Yrityslaina Plus, Nordea Intia, Nordea Japani, Nordea Kaukoitä, Nordea Kehittyvät Nordearahasto, jonka varoista voidaan veloittaa tuot tosidonnainen palkkio silloin, kun se on mahdollista. … Paluu Dokumentoi

Avaintietoesite
Sijoitusrahasto Nordea Kaukoitä kasvu Avaintietoesite 2 (2) Rahaston kulut Rahasto-osuuksien ostamiseen ja myymiseen liittyvät kertamaksut Merkintäpalkkio (%) 1,00 … Hae Doc

Helsinki 9.12
Kaukoitä 5 v Danske Invest Kulta 19,7 20,6 Vaihtoehtoiset sijoitukset Marraaskuussa Rahastoraportille lisättiin seuraavat rahasto-osuudet: JPM US Aggregate Bond A (acc)-EUR hedged Nordea 1-Global Infl. Linked Bond Fund BI … Read Here

Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2011
Nordea Kaukoitä -26 966 431,43 10,98558 55 392,17 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat -121 496 280,92 14,10836 99 701,59 toa, joka on ainoa kotimainen Nordearahasto, jonka varoista voidaan veloittaa tuottosidonnainen palkkio … Paluu Dokumentoi

AP Aamuseminaari 27.09.2007
Näin pääomaturvattu rahasto toimii zOmaisuuslajipainotusta muutetaan rahaston kehityksen ja Nordea Takuuturva 100 -rahastot zNyt yhteensä kolme Takuuturva 100 tuottohistoria – Japani ja Kaukoitä – hajautetun … Lue asiakirja

Tags: , ,

{ Comments are closed! }